Jämställdhet i handeln

Namn: Elina Fergin Wennberg

År: 2018

Typ: Doktorand

Effekten av lönekartläggningar och jämställdhetsplaner i den svenska handeln

Elina Fergin Wennberg är doktorand i nationalekonomi vid Örebro Universitet. Hennes kommande doktorsavhandling behandlar ojämlikhet på arbetsmarknaden, främst mellan kvinnor och män. Stipendiet från Handelsrådet används till att utröna hur det står till med jämställdheten i handeln.

I sitt projekt undersöker hon vad de två verktygen lönekartläggningar och jämställdhetsplaner har haft för effekt på könsskillnaderna i lön, villkor och karriärmöjligheter.

Enligt svensk lag ska företag med minst 10 anställda upprätta jämställdhetsplaner och göra lönekartläggningar.

Frågorna som behandlas är hur den svenska lagstiftningen påverkar jämställdheten på en aggregerad nivå, hur lagstiftningen efterlevts i handeln jämfört med andra branscher, samt hur jämställdheten skiljer sig mellan företag som behöver respektive inte behöver följa lagens krav.

– Det är intressant att studera detaljhandeln eftersom det är en bransch där kvinnorna dominerar på en lägre nivå. Kvinnorepresentationen är hyfsad också på högre nivåer, men frågan är varför inte fler kvinnor når toppen, säger Elina Fergin Wennberg.

Hon bygger sin undersökning på registerdata från SCB och en enkät bland handelsföretagen.

Namn: Elina Fergin Wennberg

År: 2018

Typ: Doktorand