Förpackningars roll för en mer hållbar och effektiv varudistribution inom detaljhandeln i Sverige

Små produkter som mascaror eller mobilskal som levereras till konsument i skokartongsliknande förpackningar är inte en ovanlighet idag. Hur produkter bäst ska förpackas är en komplex fråga där många företag använder sig av olika standardkartonger medan andra försöker hitta förpackningslösningar som går att anpassa efter produkten.

– Vårt projekt kommer fokusera på förpackningens roll i detaljhandeln med ett distributionsfokus. Vi vill effektivisera distributionsnätverken, men samtidigt studera om detta kan göras på ett hållbart sätt – med fokus på förpackningar. I första hand strävar vi efter att förstå vilka beroenden som ligger bakom att en förpackning ser ut som den gör, säger Kajsa Hulthén, biträdande professor vid Chalmers Tekniska Högskola.

Genom att studera förpackningar som en del av ett nätverk med tekniska och organiska beroenden ska forskargruppen skapa förståelse, dels för varför förpackningar i dagsläget ser ut som de gör, dels för vilka åtgärder som är möjliga att genomföra för att effektivisera distributionsnätverken.

– Det gäller att förstå hur den här förpackningen relaterar till andra resurser i systemet, från förpackningsmaskiner till utlämningsställen. En förändring kanske är lätt att genomföra för en aktör medan den skulle bli extremt dyr för en annan aktör att genomföra, menar Kajsa Hulthén.

Upp till 30 procent luft

PostNord uppskattar att de paket de levererar från e-handeln idag innehåller cirka 30 procent luft, vilket innebär att det är svårt för dem att använda sina transportresurser optimalt.

– Kan paketsorteringsutrustningen hos transportörerna inte hantera vissa typer av förpackningar? Kan det vara så att det är etiketters storlek som styr hur små förpackningarna kan vara? Vilken roll spelar konsumenternas krav i detta? Det finns tusen frågor att ställa, säger Kajsa Hulthén.

I projektet arbetar forskare på Chalmers tillsammans med logistik- och transporttjänstleverantören PostNord och förpackningsleverantören DS Smith för att undersöka dessa frågor.

– Man kan säga att vi tillsammans är nyfikna på varför det ser ut som det gör, vad som kan göras åt det, vem som behöver agera samt på vilket sätt, säger Kajsa Hulthén.

Projekttitel

Förpackningars roll för en mer hållbar och effektiv varudistribution inom detaljhandeln i Sverige

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2020

Projektledare

Kajsa Hulthén,

Chalmers tekniska högskola

Övriga projektdeltagare

Sofia Leffler Moberg

PostNord

Johan Nyström

DS Smith

Samarbetspartner

PostNord och DS Smith

Beviljat anslag

1 926 000 kronor

Tidsplan

november 2020-oktober 2022

Projektets syfte är att analysera förpackningars roll inom detaljhandeln i Sverige med målet att identifiera hinder och möjligheter för mer effektiv, ändamålsenlig och hållbar varudistribution samt returhantering med särskilt fokus på e-handeln.