Välklingande butiksvaror: En generell och applicerbar metod för bättre arbetsmiljö och färre stölder

Butiksstölder är ett vanligt förekommande problem för många butiker och som fortsätter att öka, enligt Svensk Handels senaste Stöld och svinnrapport 2019. Kameraövervakning, larmbrickor på varor och i vissa fall väktare är några av de vanliga säkerhetsåtgärder som används idag för att förhindra stölder. Men går det att förhindra och förebygga stöld i butik med hjälp av ljud?

Forskargruppen kommer att implementera sonifiering, ljuddesign och ljudsättning för att undersöka om det går att minska stöld i butik genom ljud som ett alternativ till traditionella övervakningssystem. Genom att ljudsätta varor ska det hjälpa personal att få en överblick hur varor rör sig inne i butik.

– Hur kan man förhindra stöld? Ett sätt är att ändra tankegången hos den som funderar på att begå stöld genom att uppmärksamma och registrera när vissa varor rörs i butiken, säger Kjetil Falkenberg, forskare och docent vid Kungliga Tekniska högskolan.

Sonifiering

– Ljud kan användas till nästan vad som helst för att ge extra information om omvärlden, men är i dagsläget en ganska outnyttjad kanal, menar Kjetil Falkenberg.

Sonifiering (sonification) är att systematisk översätta data till icke-talljud för att förmedla information. Det är tillämpningsbart i en situation där en person behöver tolka sin omvärld och genom information kan förstå händelser i form av ljud. Sonifiering har en hel del dokumenterade användningsområden och används redan i teknik idag, men är i princip helt outnyttjad inom detaljhandeln.

– Målet i projektet är en prototyp som faktiskt fungerar – ett sätt att ljudsätta rörelse i butik. Vi kommer att behöva stämma av de olika ljudparametrarna så att de sticker ut lagom mycket. En person som känner sig orolig och lyhörd ska kunna märka av ljudet när de rör vid varor och veta att det de gör i butik inte är obemärkt, säger Kjetil Falkenberg.

Projekttitel

Välklingande butiksvaror: En generell och applicerbar metod för bättre arbetsmiljö och färre stölder

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2020

Projektledare

Kjetil Falkenberg, Medieteknik och Interaktionsdesign, Kungliga Tekniska högskolan

Övriga projektdeltagare

Emma Frid

Kungliga Tekniska högskolan

Sven-Olof Daunfeldt

Handelns Forskningsinstitut

Jacob Dexe

RISE/Sveriges forskningsinstitut

Martin Ljungdahl Eriksson

Soundmark

Håkan Lidbo

Lidbo Music/Rumtiden Idea Lab

Samarbetspartners

Alewalds Outdoor and Sports

Beviljat anslag

2 000 000 kronor

Tidsplan

januari 2021-december 2022

Projektets syfte är att tillämpa forskning om sonifiering, ljuddesign och ljudsättning för att studera om det går att minska butiksstölder genom att påverka hörselsinnet. Mer specifikt avser forskargruppen att undersöka om butiksstölder kan minskas genom en diskret förändring av ljudbilden och bakgrundsmusiken i butiker.