Automationens påverkan på handelns lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet

Lager, som för tio år sedan sågs som ett nödvändigt ont, ses idag som en väsentlig strategisk pusselbit. Allt fler handelsföretag i Sverige väljer att automatisera sina lager, och den snabba tekniska utvecklingen har skapat möjligheter för företag att anpassa automationslösningar efter sina egna unika behov.

Forskargruppen kommer att undersöka vad handelsföretagen väljer att automatisera, vilka nyckelbesluten är och hur det påverkar företagens lönsamhet och konkurrenskraft – både nationellt och internationellt. Projektet utvecklar ramverk för beslutsstöd och ger rekommendationer hur handelsföretag bör ta sig an automationsprojekt och implementering av smarta lager.

–  Det finns många olika anledningar till att företag väljer att automatisera. Med nuvarande implementationstakt och snabba teknologiutveckling är det viktigt att forskningen hänger med och möter behovet av ny kunskap, säger Joakim Kembro, forskare vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet.

Fokus på framtidens kompetensbehov

Den snabba framfarten av lagerautomation kommer troligen att skapa många nya utmaningar inom handeln – inte minst för de som jobbar i och med automatiserade lager. Ökad automatisering kommer sannolikt att få stor effekt på personalens roll och här hoppas forskargruppen att kunna bidra till diskussionen om hur vi möter framtiden.

– I framtiden kommer det kanske att krävas mindre personal i lager – i och med ökad användning av robotar – men de jobb som finns kvar kommer kräva en annan typ av kompetens än idag. Det här ett nytt område som är väldigt snabbföränderligt. Det kommer vara en stor utmaning men samtidigt kritiskt att följa med i den omställning som pågår här och nu, säger Joakim Kembro.

Projekttitel

Automationens påverkan på handelns lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2020

Projektledare

Joakim Kembro,

Teknisk Logistik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Övriga projektdeltagare

Andreas Norrman

Teknisk Logistik, Lunds Tekniska Högskola

Christofer Kohn

Bileko Car Parts, Mekonomen Group

Beviljat anslag

1 990 000 kronor

Tidsplan

november 2020 - oktober 2022

Projektets syfte är att undersöka vilken grad och typ av automation som handelsföretag väljer, erfarenheter av dessa, och vilka faktorer som påverkar olika nyckelbeslut. Vi vill vidare undersöka hur ökad automation påverkar handelns lönsamhet och konkurrenskraft samt hur det bidrar till ett hållbart arbetsliv och samhälle.