Näthandel och ökad nedläggning av fysiska butiker – vad driver hyresbildningsprocessen?

På grund av en ständigt växande e-handel lever den fysiska handeln under alltmer stressande omständigheter. Minskad lönsamhet och höga hyror ställer till med problem samtidigt som hyresförhandlingar mellan fastighetsägare och handel blir allt svårare.

– Det uppstår lätt konflikter under hyresförhandlingen där fastighetsägare och handel har svårt att komma fram till ny- eller omförhandlad hyra, pådrivet av den ökande e-handelspenetrationen. Vi vill kartlägga vilken information som har störst påverkan på utfallet av hyresförhandlingen, säger Berndt Lundgren, lektor och tekn. dr vid institutionen för fastigheter och byggande vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Målet med projektet är att skapa en kunskapsutveckling kring hyresbildningsprocessen och förstå vad som influerar hyresförhandlingar mellan handel och fastighetsbolag. Genom att förstå sig på de olika faktorerna, särskilt de olika parternas hyresförväntningar, kan fastighetsbolag och handel förhoppningsvis lättare nå nya hyresavtal och ha en direkt påverkan på lönsamheten inom handeln.

Det kan även komma att gynna de anställda inom handeln då en bättre anpassad kostnadsutveckling också har en påverkan på arbetsmiljö och de anställdas förutsättningar.

– När lönsamheten börjar gå ner för fysiska butiker är personalkostnaderna ofta det första som skärs ner på, menar Berndt Lundgren.

Baserad på teori från Nobelpristagare

Det teoretiska fundamentet utgår ifrån Nobelpristagarna i beteendeekonomi Tversky och Kahneman och Robert Lucas teorier om Ancoring och Rational expectations theory.

– Vi vill utifrån ett nytt perspektiv bidra till förståelse kring hur förhandlingsprocessen går till. För att få ny kunskap måste det komma från en ny vinkel, säger Berndt Lundgren.

Teorierna antas kunna bidra till att förklara fastighetsägares och handelns hyresförväntningar, samt vilka faktorer som kan ha störst inflytande på en ny eller omförhandlad hyra.

Projekttitel

Näthandel och ökad nedläggning av fysiska butiker – vad driver hyresbildningsprocessen?

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2020

Projektledare

Berndt Lundgren,

institutionen för fastigheter och byggande, Kungliga Tekniska Högskolan

Övriga projektdeltagare

Cecilia Hermansson

institutionen för fastigheter och byggande, Kungliga Tekniska Högskolan

Beviljat anslag

451 730 kronor

Tidsplan

september 2020-oktober 2021

Projektet syftar till att förstå och mäta faktorer som påverkar hyresförhandlingarna, särskilt parternas olika hyresförväntningar.