Pandemins lärdomar – strategiska möjligheter och innovationer för butiker i stadskärnan

Den ännu pågående COVID-19 pandemin skakat om ekonomin och detaljhandeln i grunden världen över och kommer fortsätta ha stora effekter på handeln i många år framöver. Hemarbete och restriktioner har lett till plötsliga förändringar hos konsumenters köpbeteende och frågan blir om detaljhandeln verkligen hänger med?

Handelsrådet har beviljat Malin Sundström, forskare vid Malmöuniversitet, projektanslag för studien ”Pandemins lärdomar – strategiska möjligheter och innovationer för butiker i stadskärnan” med fokus på stadskärnor. Forskarna menar att Covid-19 pandemin är början på en enorm prövning av butikshandelns roll, attraktion och omfattning i stadskärnan och det är nödvändigt att fördjupa kunskapen kring hur kedjebutiker agerar vid den här typen av kriser.

I projektet kommer forskagruppen att särskilt rikta in sig på butikskedjornas åtgärder, respons och återhämtningsstrategier under och efter pandemin samt belysa processer för att bygga anpassningskapacitet och motståndskraft.

– Vi tror att pandemin har påverkat butikskedjornas strategier på många sätt och den stora ökningen av online-handel både oroar och visar på möjligheter – bara man är tillräckligt kreativ. Vi kanske kommer att upptäcka fler försök från kedjornas sida att starta samarbeten med centrumutvecklare, stad och fastighetsägare. Kedjorna har en viktig roll när det gäller handelns roll/funktion i våra stadskärnor och när restriktionerna från pandemin börjar försvinna finns det oerhörda möjligheter att tänka nytt kring butikernas funktion, uttryck och erbjudande, säger Malin Sundström.

Följa beslut i realtid

För att besvara projektets frågeställningar ska projektgruppen under ett års tid punktmarkera ett antal seniora beslutsfattare i svenska butikskedjeföretag, följa deras åtgärder och anpassningsaktiviteter och löpande ställa frågor om deras strategier och återhämtningsprocesser.

Detta kommer att kombineras med djupintervjuer för att ge projektgruppen möjlighet att i realtid följa åtgärder och vilka konsekvenser det leder till för stadens centrum.

 

 

Projekttitel

Pandemins lärdomar – strategiska möjligheter och innovationer för butiker i stadskärnan

Utlysning

Forskning relevant för Handelsnäringen 2021

Projektledare

Malin Sundström

Malmö universitet

Övriga projektdeltagare

Christine Lundberg

University of Stavanger

Vassilios Ziakas

Independent researcher/UK

Beviljat anslag

1 967 255

Tidsplan

september 2021-maj 2023

Fotograf: Niclas Sundström