How retail data can help in societal crises: The case of COVID-19

I och med Covid-19 pandemin har detaljhandelns betydelse i samhället blivit tydligare än innan pandemin. Dagligvaruhandeln har betonats som en kritisk komponent i Sveriges krishantering – främst som distributör av livsmedel och dagligvaror. Detaljhandeln har dock även en annan resurs som kan vara av stor betydelse för strategiskt beslutsfattande i samhällskriser, nämligen data.

Handelsrådet har beviljat anslag till Sara Rosengrens projekt How retail data can help in social crisis: The case of COVID-19. Projektet leds av Professor Sara Rosengren som leder Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS).

Forskningsprojektet bygger på en för projektet unik databas med kunddata från flera ledande företag – med syfte att forma och skapa förståelse för allmänhetens respons och förändrade köpbeteenden i Sverige under 2020. Specifikt fokus läggs på konsumtion och hamstringsbeteende, tillexempel bulkinköp.

Företag som deltar i projektet är bland annat:

  • Detaljhandelsdata (Ica, Coop, Axfood)
  • Enkätdata (Coop, Demoskop)
  • Mobilitetsdata (Telia, Stockholms Lokaltrafik)
  • Småföretag/detaljhandelsdata (iZettle/PayPal)

Projektet har som målbild att dels skapa bättre förståelse för vad som faktiskt hände under 2020, dels också betona vilken roll detajlhandelsdata kan komma att spela i framtida samhällskriser – både som leverantör av väsentliga varor och dess förmåga att samla in data.

Den kunskap som genereras i projektet kommer också ge insikter kring vilka frågeställningar och indikatorer som kan vara mest relevanta vid framtida samhällskriser, samt vilka förmågor och processer som kan behövas för att effektivt samverka med andra företag och myndigheter.

 

 

Projekttitel

How retail data can help in societal crises: The case of COVID-19

Utlysning

Forskning relevant för Handelsnäringen 2021

Projektledare

Sara Rosengren

Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS)

Övriga projektdeltagare

Erik Wetter

Stockholm School of Economics

Huong Nguyen

Stockholm School of Economics

Fateme Sohrabi

Stockholm School of Economics

Samarbetspartners

Beviljat anslag

1 895 743 kronor

Tidspaln

oktober 2021-september 2023