Optimerad butikspåfyllnad

Detaljhandelsbranschen har de senaste årtiondena upplevt stora utmaningar och ökad internationell konkurrens. Denna konkurrens ställer ständigt högre krav på lägre kostnader och hög tillgänglighet på såväl fysiska butiker som på e-handel. Att driva just en fysisk butik innebär stora fasta kostnader med lager, hyra och personal. Därför är det livsviktigt för fysiska butiker att utnyttja dessa resurser på ett så optimalt sätt som möjligt för att maximera avkastningen.

Handelsrådet har beviljat projektpengar till Olov Isakssons forskningsprojekt ”Optimerad butikspåfyllnad” med syfte att skapa en bättre förståelse för hur lagerdensitet påverkar butiksförsäljningen.

– Våra resultat kommer att vara väldigt relevanta för forskningen om lagerstyrning och sortimentsplanering. När man optimerar sortimentet i en butik brukar man utgå från en given total lagernivå. Våra resultat kommer att hjälpa till att förstå hur denna nivå bör sättas optimalt. Det vet vi i nuläget väldigt lite om, säger Olov Isaksson, forskare vid Stockholms universitet.

Att skapa balans

Lagerdensitet är för många butiker en balansgång. Få varor per kvadratmeter gör det enkelt för kunden att skapa sig en översikt, men riskerar att utbudet inte passar kunders önskemål. Om det i stället finns mycket varor per kvadratmeter blir problemet det omvända: det totala utbudet är större men med en risk att för många varor överväldigar kunden.

Olov Isaksson pekar också på att det finns en omnikanal dimension som gör problematiken ännu mer komplicerad.

– Jag tror att studien kommer att ha viktiga konsekvenser för hur vi ser på olika omnikanalstrategier. Det är till exempel vanligt att varor som har köpts online får lämnas tillbaka i butik. Ofta leder detta att lagret i butiken ökar på ett okontrollerat sätt med varor som inte ens tillhör det normala butikssortimentet. När man ser hur mycket denna lagerökning faktiskt kostar så tror jag att man kommer att tänka över hur man hanterar returer, säger Olov Isaksson.

Projektets har som målsättning att skapa en bättre förståelse för hur lagerdensitet påverkar försäljningen och vad det kostar att avvika från en optimal densitet. Förhoppningen är att projektresultaten ska kunna användas för att ta bättre beslut om butikssortiment och butikspåfyllnadssystem.

 

Projekttitel

Optimerad butikspåfyllnad

Utlysning

Forskning relevant för Handelsnäringen 2021

Projektledare

Olov Isaksson

Stockholms universitet

Övriga projektdeltagare

Fredrik Eng Larsson

Stockholms universitet

Samarbetspartner

H&M

Beviljat anslag

692 712 kr

Tidsplan

september 2021-december 2022