Vad kan vi lära oss från 100-åringarna?

status:
pågående

När storskalighet och effektivitet alltmer ses som den självklara vägen till framgång inom handeln – hur kommer det sig att vissa butiker som verkar gå emot strömmen ändå överlever? I projektet "Vad kan vi lära oss från 100-åringarna?" kommer Kristina Tamm Hallström studera mindre fristående butiker i Stockholms innerstad som bedrivit sin verksamhet i ungefär 100 års tid, utan att i större utsträckning förändrat sin verksamhet. På vilket sätt kan deras överlevnad förklaras?

Projektgruppen ser fram emot att utforska en ganska ouppmärksammad butikskategori som är just äldre småbutiker i innerstaden. När pandemi och digitalisering slår extra hårt mot just mindre fysiska verksamheter blir värdeskapande som går tvärt emot strömmen mycket relevanta att utforska.

Projektets syfte är att undersöka vilka värden som skapas kring mindre och äldre oberoende butiker i innerstadsmiljö i relation till olika aktörer som påverkar butikverksamhetens villkor och förutsättningar. Butiker som lyckosamt överlevt åratal av strukturella förändringar, modernisering och digitalisering.

– Dessa 100-åringar har tvingats vara kreativa för att stå emot förändring – men också för att utvecklas – i tider då samhället genomgått ekonomiska, ideologiska och politiska skiften. Det gör dem till en outforskad guldgruva för lärdomar om vår historia och samtid, men också om extremförhållandena som under Covid-19 pandemin, säger Kristina Tamm Hallström, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

”Systerprojekt”

Det Handelsrådsfinansierade projektet kommer därutöver att genomföras i samspel med ett ”systerprojekt” med finansiering från Hakon Swenson Stiftelsen. I detta projekt kommer liknande mindre butiker i Stockholm, Göteborg och Malmö undersökas ur ett historiskt perspektiv – under och efter samhälleliga förändringar och kriser – med fokus på värdeskapande som också innefattar offentliga aktörers uttryck för detaljhandelns värde för attraktiv stadsutveckling.

Båda projekt kommer att löpa parallellt under 2022–2023, med en gemensam referensgrupp och med Kristina Tamm Hallström som gemensam projektledare för båda projekt.

En populärvetenskaplig bok

Utöver en vetenskaplig artikel på engelska för det Handelsrådsfinansierade projektet ska en populärvetenskaplig bok på svenska författas gemensamt för de två forskningsprojekten.

-Med den populärvetenskapliga bok vi kommer att skriva vill vi nå långt utanför den smala akademiska krets som vanligen läser vetenskapliga artiklar. Vi tror det kommer att finnas ett stort intresse från både stora och små handlare – men också från en bredare allmänhet – för ökad förståelse om butikers förutsättningar, innovationsförmågor och värdeskapande som de bidrar med till ett mångsidigt stadsliv. Vi tror också det finns en nyfikenhet för personerna och familjerna bakom dessa 100-åringar, säger Kristina Tamm Hallström.

 

 

Projekttitel

Vad kan vi lära oss från 100-åringarna?

Utlysning

Forskning relevant för Handelsnäringen 2021

Projektledare

Kristina Tamm Hallström

Samarbetspartners

Beviljat anslag

1 226 438 kronor

Tidsplan

januari 2022–december 2023