torsdag 15 december 2022

Nytillskott i Handelns ekonomiska råd

Nu får Handelns ekonomiska råd en ny medlem: Elin Nilsson, Umeå universitet.
– Det är ett hedrande uppdrag som ligger helt i linje med min forskning och mitt brinnande intresse för handelsfrågor, kommenterar Elin Nilsson.

Handelns ekonomiska råd inrättades 2016 av handelns parter: Svensk Handel, Fremia, Unionen, Handelsanställdas förbund och Akademikerförbunden.

Rådet har sedan dess vart år publicerat en rapport, som presenterats i olika kanaler i tryckt och talad form. Förra året kom rapporten ”Hållbar hela vägen – handelns roll i klimatomställningen, som lanserades på ett seminarium i Stockholm i början på sommaren. Rapporten har sedan varit aktuell bland annat i Almedalen och på Handelns dag nu i november.

Rådet är inne i förberedelsefasen inför nästa rapport, och planerar offentliggörande sen vår/tidig sommar.

– Rådet kommer även framöver belysa och analysera handelns betydelse för samhället, både med hänsyn till långsiktiga strukturella frågor som hållbarhet, digitalisering och strukturomvandling och med hänsyn till den svenska handelsnäringens möjlighet att vara lönsam och konkurrenskraftig i kristider, säger rådets ordförande Mats Bergman och fortsätter:

– Där kommer Elins kompetens och kunnande om handel och konsumentbeteende bli ett värdefullt tillskott.

Elin Nilsson ersätter Sara Rosengren, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, som varit medlem sedan 2019.

Elin Nilsson är filosofie doktor och senior lektor på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Hon forskar och undervisar inom marknadsföring och konsumentbeteende och har en stark förankring i detaljhandel, butiksval och digital interaktion.

– Vi lever i en föränderlig värld där förutsättningar och villkor ständigt förändras. Coronapandemin, digitalisering, hög inflation, konkurrenssituationen och den vikande konjunkturen påverkar så klart handeln och innebär utmaningar men skapar också möjligheter, säger Elin Nilsson och fortsätter:

– Jag ser fram emot att i rådet kunna bidra med mina kunskaper kring konsumentbeteende, framtidens handel och handelns förutsättningar, utmaningar och möjligheter.

Om Handelns ekonomiska råd:

Handelns ekonomiska råd inrättades 2016 av handelns parter (Svensk Handel, Fremia, Unionen, Handelsanställdas förbund och Akademikerförbunden). Syftet är att sprida kunskap och insikt om handelns betydelse för samhället.
Rådet är oberoende och ansvarar själv för sina rapporters innehåll och slutsatser.

Rådets medlemmar är:

Mats Bergman, ordförande Handelns ekonomiska råd, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola.

Håkan Frisén, prognoschef, SEB

Cecilia Hermansson, docent och forskare, KTH

Elin Nilsson, filosofie doktor och senior lektor på Handelshögskolan vid Umeå Universitet