tisdag 5 september 2023

Handeln i fokus för nya forskningsprojekt

Åtta nya forskningsprojekt har beviljats anslag från Handelsrådet.
Därmed avsätter Handelsrådet i år dryga 15 miljoner till handelsrelaterad forskning.   

– Extra roligt är det att vi har en så stor nationell spridning av projekten, där forskningen kommer bedrivas på många lärosäten runt om i landet, säger Andreas Hedlund, Handelsrådets forskningsexpert och fortsätter:

– Forskarna som beviljas medel i årets projekt kommer att studera handeln från många olika perspektiv, vilket är intressant.

I ljuset av tuffare ekonomi för hushållen, med stigande priser på mat, bränsle och räntor är Lundaforskaren Jonas Nordströms projekt extra aktuellt. Med hjälp av en mängd inköpsdata från de stora dagligvarukedjorna kommer hans forskarteam undersöka om och hur svenskarna ändrat sin matkonsumtion.

– Vi ska ta reda på hur försäljningen av breda varugrupper samt ekovaror, svenskproducerat och kedjornas egna märkesvaror förändrats. Har konsumenterna exempelvis ersatt den svenska biffen med korv eller en billigare importerad biff eller har man minskat konsumtionen av sötsaker? säger Jonas Nordström och tillägger att studien också kommer att beröra folkhälsoaspekter.

Uni Sallnäs, Linköpings universitet, är en annan av de forskare som fått pengar från Handelsrådet. Hon och hennes forskarteam ska undersöka vad förväntningarna på allt snabbare e-handelsleveranser gör med hållbarheten.

– Miljölogistikens vedertagna sanning är att längre ledtider ger möjlighet till bättre planering och därmed mer hållbara transporter, säger Uni Sallnäs och fortsätter:

– Samtidigt är allt snabbare leveranser ett sätt för e-handlarna att vinna kunder. Och distributörerna, som sköter leveranserna till slutkonsument, konkurrerar i sin tur om att få utföra snabba leveranser åt e-handlarna. Här blir tidsaspekten intressant och den är inte så väl beforskad.

Läs mer här om forskningsprojekten som fått medel från Handelsrådet 2023.