torsdag 19 maj 2022

Hållbart – en framtida konkurrensfördel för svenska handelsföretag

– Som länk mellan konsument och leverantör har handeln stora möjligheter att bidra till en omställning mot ökad hållbarhet, säger Mats Bergman, sedan 1 januari ordförande i Handelns ekonomiska råd.

Igår, onsdag 18 maj, presenterade rådet rapporten ”Hållbar hela vägen – handelns roll i klimatomställningen” på ett direktsänt seminarium på Nalen i Stockholm.

Rapporten tar sin utgångspunkt i handelns nyckelroll i samhällsmaskineriet, inte bara för varuförsörjning och sysselsättning, utan också för klimatomställningen och för att Sverige ska kunna nå tuffare hållbarhetsmål.

Rapporten analyserar handelns betydelse för hållbarhetsarbetet liksom de nya reglernas betydelse för handelsbranschen och för de svenska konsumenterna. Som en bakgrund ges en uppdaterad bild av det makroekonomiska läget och konsekvenserna av detta för den svenska handeln. ”Den högsta inflationen på decennier och stigande räntor pressar hushållen från två håll”, noterar rådets Håkan Frisén.

Ett intensivt reform- och regelarbete pågår inom EU och i Sverige.

– Lika regler för alla ger en mer balanserad spelplan, oberoende av var handelsföretaget har sin hemvist, säger Mats Bergman men höjer också ett varningens finger.

– Byråkratin får inte bli så komplicerad att små aktörer tappar konkurrensförmåga.

Det finns flera starka skäl för branschgemensamma initiativ framöver. För att hållbarhetsarbetet ska kunna göras systematiskt kommer handeln exempelvis behöva utveckla kompetens inom livscykelanalys och hållbarhetsberäkningar.

– Detta är resurskrävande och dyrt att ta fram på egen hand. Därför blir det viktigt, särskilt för mindre och medelstora företag, med gemensamma satsningar som ger säker tillgång till data för beräkningarna, kommenterar Sara Rosengren.

Rapporten konstaterar att det finns goda möjligheter för Sverige att bli ett framgångsland inom hållbar konsumtion. Men också att detta kräver samordning mellan bransch och beslutsfattare, där även investerare och styrelser måste ta sitt ansvar.

Om Handelns ekonomiska råd

Handelns ekonomiska råd inrättades 2016 av handelns parter (Svensk Handel, Fremia, Unionen, Handelsanställdas förbund och Akademikerförbunden). Syftet är att sprida kunskap och insikt om handelns betydelse för samhället.
Rådet är oberoende och ansvarar själv för sina rapporters innehåll och slutsatser.
Läs mer om Handelns ekonomiska råd här.

Rådets medlemmar är:

Mats Bergman, ordförande Handelns ekonomiska råd, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola. Kontakt: telefon 073-622 55 37
Cecilia Hermansson, docent och forskare, KTH
Sara Rosengren
, professor, Handelshögskolan Stockholm
Håkan Frisén, prognoschef, SEB