torsdag 13 juni 2024

Handel som går under radarn

Den svenska handelsnäringens produktivitetsutveckling, den sparsamt uppmärksammade partihandeln och digitaliseringens påverkan på servicegrad och på den fysiska butiken.
Det är några av fokusområdena i den senaste rapporten från Handelns ekonomiska råd.

Rapporten ”Handeln i snabb utveckling – med ökad produktivitet och servicekvalitet” har precis kommit från trycket.
– Handelns värdekedjor håller på att stöpas om, konstaterar rådets ordförande Mats Bergman. Om det tidigare var big box-etableringar och köpcentrum som drev produktiviteten, handlar det idag mer om investeringar i logistik och högautomatiserade lager.

Partihandelns okända roll

Partihandeln är nästan dubbelt så stor som detaljhandeln, räknat i nettoomsättning. Den har en mängd roller: som leverantör till detaljhandeln, av insatsvaror till andra företag och som en viktig aktör i utrikeshandeln, konstaterar rapporten.
Samtidigt som partihandelns betydelse ökar, med stora investeringar i lager och logistik som följd, ges den ganska lite uppmärksamhet.

–Partihandeln bidrar med kompetens och kapacitet som är helt nödvändig för att många mellanstora företag ska kunna importera och exportera, säger Mats Bergman.

Hög produktivitetsutveckling

– Den svenska handelns produktivitetsutveckling överträffar motsvarigheten i de flesta andra industriländer. Produktiviteten i den svenska handelssektorn växte också snabbare än i tillverkningsindustrin 1996-2020, konstaterar rådets Cecilia Hermansson och fortsätter:
– Det är dags att handeln tillerkänns sin viktiga roll för samhället, helt i paritet med industrin. Det gäller inte minst framtida forskningssatsningar.

Handelns ekonomiska råd består av
• Mats Bergman, ordförande
• Cecilia Hermansson
• Håkan Frisén
Elin Nilsson

Läs rapporten här.

Se sändningen från rapportpresentationen på Handelsrådets Youtubekanal.

Läs rådets tidigare rapporter här.

Läs mer om rådets uppdrag och om rådsmedlemmarna på Handelsrådets hemsida.