onsdag 24 maj 2023

”Förbjud hemliga hyror”

– Branschen är pressad, konstaterar Cecilia Hermansson, KTH-forskare och ledamot i Handelns ekonomiska råd.
– Samtidigt som detaljhandelsvolymerna minskar, stiger hyrorna kraftigt. Risken är att indexeringen driver upp inflationen och även ökar konkurserna. Hyresbildningen har brister som måste rättas till.

Med ny laguppställning presenterar Handelns ekonomiska råd den 24 maj sin nya rapport ”Handeln i svåra tider”.

Rådet kommer även fram till att transparensen måste öka i hyresbildningen.

– Ett budskap från oss till fastighetsägarna och lagstiftaren är att det inte är acceptabelt med sekretessklausuler. Vi föreslår ett förbud, säger Cecilia Hermansson.

Inga övermarginaler i livsmedelshandeln

Den senaste tiden har debatten kring matpriserna varit livlig. Somliga hävdar att handlarna okritiskt låtit sina kostnadsökningar slå igenom direkt till kund.

– Vår genomgång visar att marginalerna i livsmedelshandeln legat relativt stabilt över tid, säger Mats Bergman, ordförande i rådet, och fortsätter:

– Samtidigt, att handelns ökade kostnader slår igenom i höjda konsumentpriser, är faktiskt precis vad vi förväntar oss på en väl fungerande marknad.

Konsumenternas goda vilja räcker inte

Mer second hand och större fokus på att undvika matsvinn. Så tänker konsumenterna i dyrtider. Men, rapporten visar att kunden samtidigt väljer bort ekomärkt och svenskproducerat oftare än tidigare.

– Konsumenterna bryr sig mindre om hållbarhet i krisen och lägger gärna ansvaret hos någon annan. Det räcker inte att lita på konsumenternas goda vilja, vi behöver också ett tydligt regelverk för hållbarhet, säger Elin Nilsson.

Rapporten innehåller också en makroekonomisk analys med särskild bäring på handeln.

– Löneavtalen har varit ansvarsfulla samtidigt som konsumtion och inflation är på väg ned – nu bör Riksbanken vara försiktig med ytterligare räntehöjningar, säger Håkan Frisén.

Rapportpresentation:

24 maj presenterar Handelns ekonomiska råd sin senaste rapport, den sjunde i ordningen.

Presentationen sker med publik på plats på Regeringsgatan 60 i Stockholm, kl. 10.00-11.30.

Chefsekonomerna Maria Mikkonen (Svensk Handel) och Stefan Carlén (Handelsanställdas förbund) finns på plats för att kommentera rapporten.

Samtidigt läggs rapporten upp på Handelsrådets hemsida.

Evenemanget spelas in för att i ett senare skede läggas upp på Handelsrådets Youtubekanal.

Handelns ekonomiska råd består av:

Mats Bergman (ordförande)

Professor i nationalekonomi, Södertörns högskola.

Cecilia Hermansson

Docent och forskare, KTH.

Håkan Frisén

Tidigare prognoschef SEB.

Elin Nilsson

Filosofie doktor och senior lektor, Handelshögskolan vid Umeå Universitet.