Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet

status:
pågående

Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt excellenscentrum med fokus på forskning kring varuflödet och kundmötet – två avgörande delar för en fungerande och effektiv handel.

Innovation i handeln

Innovation i handeln

Annika Olsson, Ulf Elg, Jens Hultman, Ulf Johansson, Karla Marie Batingan Paredes, Carin Rehncrona, Anette Svingstedt, Axel Welinder

De butiker som vi handlar i dagligen utgör en av Sveriges största arbetsgivare. De är både en viktig del av näringslivet och av vårt vardagsliv. Samtidigt skapar snabba förändringar i omvärlden ständigt nya utmaningar för både företag, anställda och kunder inom handeln.

Excellenscenter för handelsforskning
Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet är ett excellenscenter och ska bli en forskningsplattform av internationell toppklass. Centrumet ska bidra till att utveckla och förbättra kunskapsöverföringen mellan akademi och handelns företag och anställda. Forskarna kommer från olika discipliner vid universitetets Ekonomihögskola, Lunds tekniska högskola samt den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Campus Helsingborg.

LÄS MER OM CENTRUMET HÄR.

Innovation i handeln

Innovation i handeln

Annika Olsson, Ulf Elg, Jens Hultman, Ulf Johansson, Karla Marie Batingan Paredes, Carin Rehncrona, Anette Svingstedt, Axel Welinder

Projekttitel

Utlysning

Strategi och utveckling

Projektledare

Ulf Johansson,

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Övriga projektdeltagare

Cecilia Fredriksson

professor i etnologi vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Campus Helsingborg

Annika Olsson

professor i förpackningslogistik på Lunds Tekniska Högskola

Jens Hultman

docent i marknadsföring på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Centrumets roll och funktion är att stärka handelsforskningen och utveckla en forskningsplattform av internationell toppklass, samtidigt som centrumet ska bidra till att utveckla och förbättra kunskapsöverföringen mellan akademi och handelns företag och anställda.

Handelsrådets Forskningsrapport
Retail Destination

Cecilia Fredriksson, Johan Anselmsson, Christian Fuentes, Lisa Källström, Ola Thufvesson, Devrim Umut Aslan

Handelsrådets Forskningsrapport
Innovation i handeln

Annika Olsson, Ulf Elg, Jens Hultman, Ulf Johansson, Karla Marie Batingan Paredes, Carin Rehncrona, Anette Svingstedt, Axel Welinder

Handelsrådets Forskningsrapport
Kunniga kunder ställer nya krav på handeln

Fredriksson och Svingstedt (red,) Bäckström, Derwik, Fuentes och Rehncrona (2017). Handelsrådet. Nr 2017:2.

Handelsrådets Forskningsrapport
Handeln rustar för multikanal

Jens Hultman, Christian Fuentes, Klas Hjort, Ulf Johansson och Veronika Tarnovskaya (2017). Handelsrådet. Nr 2017:1.

Handelsrådets Forskningsrapport
Retail Destination

Cecilia Fredriksson, Johan Anselmsson, Christian Fuentes, Lisa Källström, Ola Thufvesson, Devrim Umut Aslan

Handelsrådets Forskningsrapport
Innovation i handeln

Annika Olsson, Ulf Elg, Jens Hultman, Ulf Johansson, Karla Marie Batingan Paredes, Carin Rehncrona, Anette Svingstedt, Axel Welinder

Handelsrådets Forskningsrapport
Kunniga kunder ställer nya krav på handeln

Fredriksson och Svingstedt (red,) Bäckström, Derwik, Fuentes och Rehncrona (2017). Handelsrådet. Nr 2017:2.

Handelsrådets Forskningsrapport
Handeln rustar för multikanal

Jens Hultman, Christian Fuentes, Klas Hjort, Ulf Johansson och Veronika Tarnovskaya (2017). Handelsrådet. Nr 2017:1.