Handelns ’Green Deal’ – utvecklingen av strategiska styrmedel för handelns klimatåtagande

status:
pågående

EUs Green Deal innehåller både bindande målsättningar om ett klimatneutralt EU år 2050 och lagstiftning som möjliggör 55% nettominsking av växthusgaser redan 2030.
I linje med detta har ledande handelsföretag satt det ambitiösa målet att halvera klimatavtrycket från kundernas inköp av varor och tjänster till 2030.

Företagen vill därmed aktivt ändra utbud, kommunikation och på andra sätt styra eller begränsa kundernas val till att konsumera mer hållbart.

– Detta har alla förutsättningar att bli en enorm transformativ kraft som kommer påverka alla företag både via lagstiftning och branschpraxis. Vi tror att ledande handelsaktörer och innovatörer inom olika segment har intresse, kraft och förmåga att själva forma och påverka denna gröna omställning, säger Mart Ots, forskare vid Jönköping International Business School.

Projektet tar sin utgångspunkt i den centrala frågan hur klimatambitioner bryts ned i specifika mål för handelns processer, exempelvis varuexponering, skyltning, marknadskommunikation och sortimentsplanering.

– Handeln har en unik position då den är av naturen konsumentnära och kan påverka många människors konsumtion, säger Mart Ots.

Genom intervjuer med organisationer inom handelssektorn vill projektet skapa diskussion och uppmärksamhet kring det klimatarbete som pågår i branschen. Med fokus på styrningen berörs företagens tankar kring mål och resultat, hinder och hur de kan övervinnas, samt vad branschen lärt sig om vad som faktiskt fungerar.

Projektet leds av forskare inom handel, företagsstyrning och hållbarhet vid Jönköping University.

Projekttitel

Handelns 'Green Deal' – utvecklingen av strategiska styrmedel för handelns klimatåtagande

Utlysning

Forskning relevant för Handelsnäringen 2022

Projektledare

Mart Ots

Jönköping International Business School

Övriga projektdeltagare

Timur Uman

Jönköping International Business School

Julia Grimm

Jönköping International Business School

Beviljat anslag

1 961 903 kronor

Tidsplan

januari 2023-december 2024