Handelns ’Green Deal’ – utvecklingen av strategiska styrmedel för handelns klimatåtagande

status:
pågående

Mer info tillkommer.

Projekttitel

Handelns 'Green Deal' – utvecklingen av strategiska styrmedel för handelns klimatåtagande

Utlysning

Forskning relevant för Handelsnäringen 2022

Projektledare

Mart Ots

Jönköping University

Övriga projektdeltagare

Timur Uman

Jönköping International Business School

Julia Grimm

Jönköping International Business School

Beviljat anslag

1 961 903 kronor

Tidsplan

januari 2023-december 2024