E-commerce managers: understanding the formation of a new market actor

status:
pågående

E-handelschefer: att förstå en ny marknadsaktör

– Det saknas systematisk förståelse för vad e-handelschefer gör på jobbet. Samtidigt som den yrkesrollen fått allt större betydelse för dagens handelsföretag. Här vill vi bidra med kunskap.

Det säger Christian Fuentes, professor vid Lunds universitet, institutionen för service management och tjänstevetenskap (fr o m augusti 2022), som tillsammans med sin forskargrupp ska undersöka vad e-handelschefer gör på jobbet, och hur de gör det.

E-handelschefer har en nyckelroll i handelsföretagen. Trots att rollen blivit allt viktigare finns begränsad kunskap om hur dessa chefer utför sitt arbete.

Vad gör e-handelschefer? Vilken kompetens måste de ha? Hur ser deras arbetsförhållande ut? Vilken position har e-handelschefer i företag idag? Det är några av de frågor som projektet vill ge svar på.

Efter avslutat projekt hoppas forskarteamet kunna bidra med kunskap så att handelsföretagen kan stödja rollen som e-handelschef i den egna organisationen och utforma kompetensprofiler som också kan användas i rekrytering.

Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet och Högskolan i Borås.

– Tack vare forskarteamets redan upparbetade kontakter med näringslivet, har det varit förhållandevis lätt att få flera av de stora handelsföretagen med i projektet, säger Christian Fuentes.

Bland de företag som öppnar upp för forskarna att vara med och intervjua och jobbskugga sina e-handelschefer är bland annat Indiska, NetonNet, Stadium, Hyber, och Lindex.

Projekttitel

E-commerce managers: understanding the formation of a new market actor

Utlysning

Forskning relevant för Handelsnäringen 2022

Projektledare

Christian Fuentes

Högskolan i Borås

Övriga projektdeltagare

Patrik Stoopendahl

Högskolan i Borås

Emma Samsioe

Lunds universitet

Gabriella Wulff

Högskolan i Borås

Beviljat anslag

1 908 754 kronor

Tidsplan

januari 2023-januari 2025