Tekniska lösningar för att underlätta konsumenters visualisering av produkter i butiker

status:
pågående

Att undersöka hur handlaren med ny teknik kan underlätta för kunden att visualisera en produkt, dess montering och användningsområden – en produkt som kanske inte finns på plats att undersöka fysiskt – är fokus för Hanna Berg och hennes forskningsteam.

– Detta är aktuella frågor för e-handlare, förstås, men berör också fysisk butik. Till exempel när det handlar om en beställningsvara eller en vara som är så skrymmande att den inte finns på plats i butiken, förklarar Hanna Berg.
Ikea är ett företag som ligger i framkant med lösningar inom både AR, augmented reality, och VR, virtual reality, exempelvis kring köksplanering.
– De brukar ofta lyftas upp som exempel, så det är extra roligt att ha med dem i projektet. Men alla är inte lika stora aktörer och vi är därför väldigt glada över att även ha med Umeåbaserade barnbutiken Childrenshouse, med både fysiska butiker och e-handel, säger Hanna Berg.
Det blir experiment på plats i de medverkande företagens butiker och på nätet, samt intervjuer med både medarbetare och kunder.
Tanken är att projektet ska utmynna i ett antal konkreta råd, som går att omsätta praktiskt i kundresan.
– Vår målsättning är att projektet ska ge något för alla företag att ta fasta på, också de små och mellanstora handelsföretagen och de företag som kanske inte har ett brinnande teknikintresse, säger Hanna Berg.
Hanna Berg och Karina Töndevold Liljedal har forskat tillsammans i flera tidigare projekt. När de hösten 2021, under handelsforskningskonferensen NRWC, kom i samspråk med Elin Nilsson på Handelshögskolan i Umeå, föddes idén till projektet.
– I det här branschnära forskningsprojektet kan vi knyta ihop våra intresseområden inom detaljhandelsforskningen och en bonus är förstås de goda företagskontakter som vi alla tre har, konstaterar Hanna Berg.

Projekttitel

Tekniska lösningar för att underlätta konsumenters visualisering av produkter i butiker

Utlysning

Forskning relevant för Handelsnäringen 2022

Projektledare

Hanna Berg

Handelshögskolan i Stockholm, Center for Consumer Marketing

Övriga projektdeltagare

Elin Nilsson

Handelshögskolan och CERUM vid Umeå universitet

Karina Töndevold Liljedal

Handelshögskolan i Stockholm, Center for Retailing

Beviljat anslag

1 997 616 kronor

Tidsplan

september 2022-augusti 2024