Tekniska lösningar för att underlätta konsumenters visualisering av produkter i butiker

status:
pågående

Mer info tillkommer.

Projekttitel

Tekniska lösningar för att underlätta konsumenters visualisering av produkter i butiker

Utlysning

Forskning relevant för Handelsnäringen 2022

Projektledare

Hanna Berg

SIR Stockholm School of Economics Institute for Research

Övriga projektdeltagare

Elin Nilsson

Handelshögskolan och CERUM vid Um

Karina Töndevold Liljedal

Handelshögskolan i Stockholm, Center

Beviljat anslag

1 997 616 kronor

Todsplan

september 2022-augusti 2024