Swedish Alternative Food Networks

status:
pågående

Det handlar om alternativa nätverk för matdistribution, exempelvis gårdsbutiker, där konsumenten handlar direkt från lantbrukaren.
– De här korta logistikkedjorna är obeforskade. Nu undersöker vi fenomenet närmare och bygger samtidigt upp en databas.

Det säger Özge Öner, som leder forskningsprojektet Swedish alternative food networks.
AFN, alternative food networks, är en växande trend i hela västvärlden och Sverige är ett av de länder i världen där det både konsumeras och produceras mest ekologiska livsmedel, något som går hand i hand med en ökad efterfrågan på ekologisk och närproducerad mat.

Forskarna riktar sitt fokus mot gårdsbutiker, REKO-ringar, självplock , restauranger och airbnb får också del av uppmärksamheten. Mejeriprodukter, kött, grönsaker och bär är kategorierna i fokus, inte produkter från jakt och fiske.

En fråga man hoppas kunna besvara är varför är vissa regioner är mer framgångsrika än andra på den här typen av matproduktion, mathantverk och företagande. Grannorter, med samma förutsättningar, kan se helt olika ut härvidlag.
– Klart är ändå att det krävs en viss närhet till ett större befolkningscentrum för att efterfrågan ska finnas. Det går att räkna på, något vi också ska göra, säger Özge Öner.

Förstudierna visar att en avsevärd andel av entreprenörerna är människor som valt att flytta ut på landsbygden från stan för att leva mer jordnära och för att i liten skala starta en rörelse kring matproduktion och mathantering.
Detta hände redan före pandemin, där kanske en person i hushållet behöll sitt jobb i stan och pendlade. I takt med att arbete från hemmakontoret nu blir allt mer vanligt, bedömer Özge Öner att företeelsen kommer att ta än mer fart.

I botten ligger övertygelsen om att den här typen av verksamhet har en mängd samhällsnyttor. Många traditionella livsmedelsbutiker slår igen i glesbygd samtidigt som matturismen växer. Forskarna vill kunna peka ut potentiella möjligheter.
– Databasen som vi bygger upp ska också vara så robust att den går att jobba vidare med för andra intresserade, säger Özge Öner.

Projekttitel

Swedish Alternative Food Networks

Utlysning

Forskning relevant för Handelsnäringen 2022

Projektledare

Özge Öner

IFN & University of Cambridge

Övriga projektdeltagare

Olga Lark

Lund University & IFN

Ebba Henrekson

Ersta Sköndal Bräcke University College

Beviljat anslag

1 996 224 kronor

Tidsplan

januari 2023-december 2024