The role of artificial intelligence in consumer’s sustainable choices-a study of digital retailing

status:
pågående

Ett område med en mycket stor potential är Artificiell intelligens, där många större handelsföretag jobbar med AI för att påverka konsumenter i önskade riktningar. AI har börjat användas för att få konsumenter att göra mer hållbara val, till exempel genom att ge rekommendationer som minskar antalet produktreturer. Med de stora mängder kunddata som handelsföretag samlar in så finns det stora möjligheter att se effekter av riktade satsningar, till exempel i form av rekommendationssystem.

– Vi vill i projektet spegla denna utveckling, och vidareutveckla AI-relaterade verktyg för att påverka konsumenters hållbara val, säger Tomas Müllern, forskare vid Jönköping International Business School (JIBS).

Projektet ”The role of artificial intelligence in consumer’s sustainable choices-a study of digital retailing.” kommer rikta sitt fokus på produktreturer och hur man kan minska dem genom just hållbara val och rekommendationssystem – för att hjälpa konsumenter hitta rätt produkt.

– Vi kommer också att titta på hur dessa rekommendationssystem uppfattas, genom de experiment vi kommer få chansen att genomföra tack vare vår företagspartner Gina Tricot, säger Tomas Müllern.

Förutom online experiment riktade mot konsumenter kommer forskargruppen att göra riktade experiment där de använder kunddata från projektets företagspartner, Gina Tricot, samt vidareutveckla ett koncept för att förutsäga returbenägenhet med hjälp av etablerade AI-metoder.

Genom projektets nära samarbete med Gina Tricot är förhoppningarna stora att projektets resultat skall kunna spridas till andra e-handelsföretag och därmed bidra till mer hållbar konsumtion. I det avseendet använder projektet också det breda nätverk av företag som är kopplat till industriforskarskolan för digital handel (INSiDR) där flera av projektdeltagarna är verksamma.

Projekttitel

The role of artificial intelligence in consumer's sustainable choices-a study of digital retailing

Utlysning

Forskning relevant för Handelsnäringen 2022

Projektledare

Tomas Müllern

Jönköping International Business School (JIBS)

Övriga projektdeltagare

Ulf Johansson

Tekniska högskolan Jönköping, Datavet

Aylin Cakanlar

Jönköping International Business School (JIBS)

Beviljat anslag

1 980 566 kronor

Tidsplan

september 2022-augusti 2024