Karriärvägar inom partihandeln. Vilka börjar och slutar – som anställda och entreprenörer?

Vem väljer att arbeta i partihandeln, och vem väljer att göra karriär i gebitet – som anställd eller entreprenör?

Rapportsammanfattning

Karriärvägar i detaljhandeln - Sammanfattning

Handelsrådet. Nr 2016:3.

Ett nytt forskningsprojekt sätter fokus på en känd utmaning i handeln: hög arbetskraftsomsättning.

En av fyra på svensk arbetsmarknad har börjat sin karriär inom handeln. Näringen är en inkörsport till den svenska arbetsmarknaden. Men – majoriteten stannar inte, utan byter jobb.

Med fokus på partihandeln vill forskningsprojektet bidra med en ökad förståelse för vilka som stannar inom företagen, vilka som avancerar, och vilka som väljer att sluta. En viktig grupp här är de som blir entreprenörer.

Kunskapen är viktig för såväl för de anställda, som för företagen och partihandeln i stort. Genom att känna till mönster och gemensamma faktorer för individers karriärvägar inom partihandeln kan man bättre matcha tjänster med anställda. En företagare som ska anställa vet vilka tidigare erfarenheter och utbildningar som bidrar till att en anställd passar för en viss tjänst, vilket ökar sannolikheten för att hon/han väljer att stanna i företaget.

Det hjälper även de anställda som vill arbeta inom näringen då de får kunskap om vilka vägar (utbildningar, tidigare erfarenhet) som bidrar till en lång och framgångsrik karriär.

Rapportsammanfattning

Karriärvägar i detaljhandeln - Sammanfattning

Handelsrådet. Nr 2016:3.

Projekttitel

Karriärvägar inom partihandeln. Vilka börjar och slutar – som anställda och entreprenörer?

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2018

Projektledare

Mikaela Backman

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Övriga projektdeltagare

Pia Nilsson

Dr, Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS)

Helena Nilsson

Dr, JIBS och Handelns forskningsinstitut.

Özge Öner

Dr, IFN, JIBS och Cambridge University

Samarbetspartners

Bergendahls, DAGAB (Axfood), MIO Jönköping, IKEA Jönköping, Team Sportia Jönköping, Stadium, Västra Götaland, Jönköping Kommun och Jönköping City AB

Beviljat anslag

1 924 000 kronor

Projekttid

januari 2019-december 2020

Syftet med projektet är att finna gemensamma nämnare hos de anställda som stannar inom partihandeln en längre tid, de personer som avancerar inom näringen, de som slutar och de som väljer att bli entreprenörer.