Jakten på det lägsta priset – hur påverkas handeln av prisjämförelsesidor på nätet?

Prisjämförelsesajter påverkar handlare och slutkonsumenter på en mängd olika vis.

Ett nytt forskningsprojekt undersöker vad den ökade pristransparensen gör med marginaler, prisskillnader och betydelsen av service, leveranskostnader och kundbetyg.

Den svenska detaljhandeln har nått en brytpunkt, där e-handeln står för tillväxten och den fysiska handeln stagnerar. Handelns ekonomiska råd har i ett basscenario prognosticerat att e-handelns andel av den totala handeln uppgår till 60 procent år 2050.

Den faktor som haft den största inverkan på konkurrensen inom detaljhandeln är den ökade konsumentinformation om priser som e-handeln generellt, och användandet av prisjämförelsewebsidor specifikt, lett till. Det konstateras i en aktuell EU-rapport (Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth: communication from the commission 2016) som till stor del bygger på kontakter med handlarna själva.

De flesta studier som analyserat hur ökad pristransparens via ökad e-handel påverkat prissättning och konkurrens handlar inte om hur detta påverkar handlares konkurrenssituation och prissättning. Istället studeras hur detta påverkar prisdifferenser mellan de tillverkare som saluför de studerade produkterna via prisjämförelsesidorna.

Syftet med det aktuella projektet är därför att studera hur användandet av prisjämförelsesidan Prisjakt påverkar handlares prissättning och konsumenternas val.

Leder ett ökat användande av prisjämförelsesidor till lägre priser och lägre marginaler inom handeln, agerar rena e-handlare annorlunda än de handlare som har såväl e-handel som traditionella butiker när prisjämförelsesidor leder till ökad pristransparens och finns det en risk att ökad pristransparens leder till att vissa producenter eller handlare slås ut från marknaden är några av de frågor som projektet vill besvara.

Projekttitel

Jakten på det lägsta priset – hur påverkas handeln av prisjämförelsesidor på nätet?

Syftet med projektet är att studera hur användandet av prisjämförelsesidan Prisjakt påverkar handlares prissättning och konsumenternas val.

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2018

Projektledare

Niklas Rudholm,

Handelns forskningsinstitut