Det nya matlandskapet. Äldre konsumenters inträde på den digitaliserade matmarknaden.

Den digitaliserade matmarknaden berör också de äldre konsumenterna.

Ny teknologi kan förbättra äldres möjligheter att hantera sina inköp av mat och dagligvaror.

Projektets utgångspunkt är att handeln med hjälp av det digitala skulle kunna bli mer tillgänglig i äldre konsumenters vardagsliv och bidra till ökad livskvalitet. Det handlar inte bara om inköp av mat online, utan studien tar ett brett grepp om digitalisering och ska titta på vilka hinder och möjligheter som olika digitala lösningar i kombination med fysiska butiker kan ge äldre. Att själv få besöka en trevlig (digital) butiksmiljö, botanisera bland varor och längta efter goda måltider är ett glädjeämne som många äldre går miste om.

I projektet studeras hur äldre konsumenter hanterar sina matinköp idag och hur de med hjälp av digitala tjänster kan göra sina egna inköp på nätet eller i traditionell butik.

Studien vill därmed bidra till att vidga äldre konsumenters matlandskap och ge förutsättningar för att handeln kan nå nya kundgrupper digitalt. Hit hör frågan om användarvänliga gränssnitt, till nytta för äldre och alla med liknande funktionsvariationer. Tanken är också att detta i sin tur kan stärka handelns arbete inom social hållbarhet.

Projekttitel

Det nya matlandskapet. Äldre konsumenters inträde på den digitaliserade matmarknaden.

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2018

Projektledare

Ulrica Holmberg,

Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.

Övriga projektdeltagare

Mats Andersson

Mathem

Lena Hansson

Centre for Retailing, Handelshögskolan

Anna Post

Institutionen för kost och idrottsvetenskap, vid Göteborgs universitet.

Samarbetspartners

Mathem

Beviljat Anslag

1 768 000 kronor

Projekttid

november 2018-oktober 2021

Syftet med projektet är att öka kunskapen om äldre konsumenters matlandskap och förbättra deras möjligheter att handla mat och dagligvaror med hjälp av digital teknologi.