Anställningsbidrag inom handeln

Användandet av anställningsbidrag har ökat kraftigt sedan mitten av 2000-talet och handeln är den näring där det finns flest anställda med anställningsbidrag. För- och nackdelarna med denna typ av anställningar har varit föremål för stark polarisering i debatten.

Rapportsammanfattning

Anställningsbidragens roll i handeln Sammanfattning

Olle Frödin, Anders Kjellberg

En grupp forskare i Lund vill ta reda på vilka konsekvenserna av användningen av anställningsbidrag (anställningar där hela eller delar av lönekostnaderna betalas av någon annan än arbetsgivaren) är. Anställningsstöden syftar till att öka efterfrågan på arbetskraft som stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid genom kompensation i form av direkta stöd, återbetalda arbetsgivaravgifter eller skatteavdrag.

– Anställningsbidragens effekter på svensk arbetsmarknad har varit föremål för intensiva diskussioner där motsatta åsikter, perspektiv och utvärderingsresultat står mot varandra, men området är relativt outforskat, säger Olle Frödin, fil. dr, Lunds universitet.

Fyra vinklar

Studien kommer att undersöka anställningsbidrag från fyra olika perspektiv. Det handlar om (1) vilka typer av företag inom handeln som använder anställningsbidrag, (2) vilka olika skäl som kan finnas för att arbetsgivare väljer att anställa genom anställningsbidrag, (3) hur användningen av anställningsbidrag påverkar arbetet på enskilda arbetsplatser och (4) om, och i så fall hur, den ökande användningen av anställningsbidrag påverkar handelns funktionssätt och konkurrensen mellan företag inom handeln.

– Vi kommer att ta oss an problemställningen med både kvalitativa och kvantitativa metoder och bidra med unik kunskap, säger Olle. Genom kombinationen av kompetenser i projektet kan vi analysera både på ett övergripande systemplan och på individnivå bland de anställda i handeln.

Rapportsammanfattning

Anställningsbidragens roll i handeln Sammanfattning

Olle Frödin, Anders Kjellberg

Projekttitel

Anställningsbidrag inom handeln

Syftet med projektet är att undersöka konsekvenserna av den ökade användningen av anställningsbidrag inom handeln i Sverige.

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2016

Projektledare

Olle Frödin,

Lunds universitet

Övriga projektdeltagare

Anders Kjellberg

professor

Vesa Leppänen

docent

Ann-Mari Sellerberg

professor, Lunds universitet