Parti- och detaljhandelns roll för svensk export

Detalj- och partihandeln är betydelsefull för den svenska exporten samtidigt som dess omfattning och påverkan på de svenska företagen är relativt okänt. Här finns en kunskapslucka att fylla.

Rapportsammanfattning

Partihandeln - en katalysator för svensk export? Sammanfattning

Erik Engberg, Daniel Halvarsson, Ari Kokko, Patrik Tingvall

Företag som exporterar begränsas inte till sin lokala marknad och kan därför bli mer framgångsrika än sina lokalt begränsade konkurrenter. Men att etablera sig internationellt är komplicerat och det kostar – både kapital och kunskap behövs.

I den svenska diskussionen om svensk export är handelsnäringen anmärkningsvärt osynlig. Samtidigt har ny forskning visat att en betydande andel av Sveriges export sker via parti- och detaljhandeln. Det har även framkommit att parti- och detaljhandelns roll som exportfrämjare är särskilt betydelsefull för små och medelstora företag, som troligen inte skulle klara av att penetrera utländska marknader på egen hand.

– Parti- och detaljhandelsbolagen fungerar som en katalysator för stora delar av svensk export, säger professor Patrik Tingvall, projektledare, och verksam vid Ratio och Södertörns högskola.

Tidigare outforskat område

Trots parti- och detaljhandelsbolagens betydelse för svensk export finns det idag ingen direkt kunskap om hur betydelsen ser ut i mer konkreta termer. Med unik tillgång till omfattande data över svenska företags handelsmönster kan nu omfattningen av parti- och detaljhandelsbolagens betydelse, samt på vilka sätt de underlättar och stödjer exporten, analyseras och förstås.

– Detta är ett tidigare outforskat område och det ska bli väldigt spännande att se vad vi hittar säger Patrik.

Rapportsammanfattning

Partihandeln - en katalysator för svensk export? Sammanfattning

Erik Engberg, Daniel Halvarsson, Ari Kokko, Patrik Tingvall

Projekttitel

Parti- och detaljhandelns roll för svensk export

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2016

Projektledare

Patrik Tingvall,

Ratio – Näringslivets Forskningsinstitut och Södertörns högskola

Övriga projektdeltagare

Ari Kokko

professor, Copenhagen Business School

Sven-Olov Daunfeldt

professor, Högskolan Dalarna och HUI Research

Daniel Halvarsson

fil. dr, Ratio

Syftet med projektet är att undersöka vilken roll parti- och detaljhandeln i Sverige har för den svenska tillverkningsindustrins export.