Digital model-driven physical retail and supply chain management

E-handelns framfart är ett känt faktum och de fysiska butikerna behöver öka värdet på sitt kunderbjudande. Digital modellering är ett sätt att skapa förutsättningar för att göra just det.

Rapportsammanfattning

Digital varuutprovning Sammanfattning

Emmelie Gustafsson, Patrik Jonsson, Jan Holmström

Forskare vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg vill genom att använda digital modellering (digital modeling) se hur de fysiska butikerna kan utvecklas i takt med dagens trender där alltmer handel sker via nätet.

– Många kunder väljer idag att undersöka varan i en fysisk butik, men sen inhandla den via nätet – kanske genom ett annat företag, säger projektledaren Patrik Jonsson, Chalmers tekniska högskola. De fysiska handlarna behöver vässa sitt erbjudande så att de kan konkurrera med e-handeln på ett smart sätt.

Att det finns fördelar och positiva sidor med fysiska butiker märks inte minst genom att en del från början renodlade e-handlare nu även etablerar fysiska butiker. En av fördelarna med fysiska butiker som lyfts fram är möjligheten att interagera med kunderna och skapa kundanpassade produkterbjudanden.

Tvärvetenskaplig studie

Forskarna i studien som kommer från olika discipliner kommer att undersöka hur digital modellering kan användas för att utveckla handeln; exempelvis för att undersöka vilka möjligheter och vad resultatet kan bli för olika typer av produkter, kunder, handlare och tillverkare. De kommer också studera hur handlarnas förutsättningar och möjligheter för effektiv planering och styrning av produkters leveranskedjor påverkas av olika kombinationer av fysiska butiker och e-handel.

– Fördelen med digital modellering är att det ger unikt beslutsunderlag och forskningen kan bidra till att visa på vilka modelleringar som fungerar i olika situationer och hur det kan integreras i planeringssystemet, säger Patrik.

Kundanpassning med digital modellering kan vara av stor betydelse för leveranskedjan inom handeln. Projektet fokuserar på fysisk handel men studerar också e-handel, så resultaten kan ha positiva konsekvenser även för webbaserad handel.

Rapportsammanfattning

Digital varuutprovning Sammanfattning

Emmelie Gustafsson, Patrik Jonsson, Jan Holmström

Projekttitel

Digital model-driven physical retail and supply chain management (DM-Retail)

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2016

Projektledare

Patrik Jonsson,

Chalmers tekniska högskola

Övriga projektdeltagare

Arni Halldorsson

professor, Chalmers tekniska högskola

Emmelie Gustafsson

doktorand, Chalmers tekniska högskola

Jan Holmström

professor, Aalto University, Helsingfors

Syftet med projektet är att identifiera och beskriva möjligheter för aktörer i den fysiska butikshandelns leverantörskedjor att förbättra och effektivisera sina processer och arbetssätt med hjälp av digital modeling.