Kan val av musik skapa mervärden för personal och kunder i detaljhandeln?

Digitalisering av handeln leder bland annat till att fler och fler konsumenter använder sig av e-butiker för sina inköp. Fysiska butiker behöver lyfta fram och använda sig av sina fördelar för att locka kunder, till exempel genom att skapa trivsel med hjälp av musik.

Den fysiska butiken har större möjligheter att påverka och appellera till konsumenternas sinnen än en internetbutik och genom digitaliseringen av musik är det idag relativt enkelt att välja och spela musik som passar till den aktuella butiken.

– Tidigare studier har visat att musik i butik kan påverka besökarna positivt och exempelvis få dem att köpa vissa utvalda produkter, säger Sven-Olov Daunfeldt, professor, Handelns Forskningsinstitut (HFI). Vi vill fortsätta utforska detta för att se hur olika typ av musik kan påverka försäljningen, samt kundernas och personalens upplevelser.

Varumärkesanpassad musik

Forskarna samarbetar med Soundtrack Your Brand, som är exklusiv utgivare av Spotify Business, och kommer att genomför fältexperiment i detaljhandelskedjorna Filippa K och Hästens butiker.

– Vi är väldigt glada att kunna delta i detta forskningsprojekt för att få kunskap om hur vi kan bli ännu bättre på att förstå och hjälpa våra kunder, säger Jasmine Moradi, research lead på Soundtrack Your Brand.

– En viktig del i projektet som man tidigare inte har undersökt är hur personalen upplever och hur deras arbetsmiljö påverkas av om och vilken musik som spelas, säger Sven-Olov. Vi kommer också gör experiment i fler butiker och över längre tid än man tidigare har gjort.

Projekttitel

Kan val av musik skapa mervärden för personal och kunder i detaljhandeln?

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2016

Projektledare

Sven-Olov Daunfeldt,

Handelns Forskningsinsitut (HFI)

Övriga projektdeltagare

Niklas Rudholm

professor, HFI och Högskolan Dalarna

Jasmine Moradi

ek. mag och research lead., Soundtrack Your Brand

Hampus Poppius

HFI och Lunds universitet

Christine Öberg

professor Örebro universitet

Syftet med projektet är att studera om handlarna kan använda nya musiktjänster för att för att skapa mervärden för sina kunder och personal.