Digitalisering i handeln

Digitalisering i handeln medför en omfattande strukturomvandling för branschen. Det påverkar bland annat företagens affärsmodeller, hur konsumenter handlar, de anställdas vardag, handelns fysiska närvaro i stadsmiljön och branschens framtida kompetensbehov.

Digitalisering i handeln

Digitalisering i handeln

Handelsrådet (2017).

I denna publikation har vi samlat forskningsresultat från tio forskningsprojekt som Handelsrådet har finansierat på temat digitalisering. Innehållet sammanfattar de rapporter forskarna har skrivit och som har utkommit under åren 2016 och 2017. Skriften inleds med en reflektion av journalisten och författaren Urban Lindstedt. I slutet finns tips på vidare läsning och referenser för den som vill veta mer.

Innehåll

Den digitala handelns olika dimensioner – Urban Lindstedt

Forskningsprojekt – projektledare:

Blanda rätt – optimal mix av marknadskanaler inom detaljhandeln – Claes Hultman

Dataanalys för ökad kundförståelse – Ulf Johansson

Mat på nätet – e-handelns distributionssystem och affärsmodeller – Frans Prenkert

Handeln rustar for multikanal – Jens Hultman

Kundens kanal(k)val i detaljhandeln – paradigmskifte i konsumenternas köpbeteenden – Åsa Wallström

Handelns digitalisering och förändrade affärer – Anna Jonsson

Konsumentreturer i digital handel – Daniel Hellström

Mobilapplikationer inom dagligvaruhandeln – Mart Ots

Att synas på nätet – visuell marknadsföring i digitala och fysiska butiker – Hanna Berg

Shopping och sociala relationer på Facebook – Hanna Wittrock

Referenser och vidare läsning

 

Digitalisering i handeln

Digitalisering i handeln

Handelsrådet (2017).