Tracing Sustainable Supply Chains

Uppförandekoder har varit i ropet ett tag, men de är omtvistade i likväl arbetslivet som i forskningssammanhang. Handelsföretag använder sig av uppförandekoder i syfte att förbättra villkoren för de som arbetar hos leverantörer i olika tillverkande länder. Denna studie visar hur implementering av uppförandekoder kan göras på ett framgångsrikt sätt.

Handelns Utvecklingsråds Rapportserie

Hållbara leverantörsled

Egels-Zandén N. och Bergström O. (2013). Handelns Utvecklingsråd. Nr 2013:1.

Detaljhandelsföretags implementering av uppförandekoder i Kina och Indonesien

Att som detaljhandelsföretag ta ansvar för arbetsvillkoren hos sina leverantörer innebär bland annat; att ha uppförandekoder, att arbeta aktivt med koderna och att kontrollera dem med jämna mellanrum. Att bara ange uppförandekoder och sen inte följa upp ses inte som att ta ansvar.

Studiens resultat är menade att stärka den svenska handelsnäringen i sitt arbete med att skapa förbättrade arbetsvillkor hos tillverkande företag. I rapporten som bygger på studien finns flera rekommendationer som kan användas i implementeringen av uppförandekoder som är långsiktigt hållbara.

Tio sammanfattande rekommendationer

 1. Förtydliga företags ansvarsgränser
 2. Samarbete över branschgränser
 3. Tumregler för att identifiera fabriker med bra och dåliga förhållanden
 4. Spendera resurser på problemområden
 5. Allt eller inget snarare än lagom
 6. Samarbeta med andra köpare och/eller branschorganisationer
 7. Fokusera på kapacitetshöjande åtgärder för lokala aktörer
 8. Underminera inte grundförutsättningarna för lokala aktörer
 9. Inkludera omställningsfrågor i företagens ansvar
 10. Både företags- och lokalt driven implementering är nödvändig

Kort om studien

I en del av de länder som tillverkar varor för svenska detaljhandelsföretag är arbetsförhållande undermåliga. Detta försöker många av de svenska företagen avhjälpa genom att implementera uppförandekoder som reglerar arbetsmiljön i leverantörsföretagen.

Inom ramen för forskningsprojektet ”Tracing Sustainable Supply Chains” har bland annat implementeringen av uppförandekoder hos leverantörsföretag gjorts på plats i Indonesien och Kina, genom till exempel intervjuer med både arbetare, fabriksbesök och dokumentstudier samt intervjuer med svenska detaljhandelsföretag.

Syftet med studien är att bidra med kunskap som kan effektivisera detaljhandelsföretags och andra intressenters arbete med uppförandekoder. Studien har tre övergripande forskningsfrågor:

 1. För vilka leverantörer tar detaljhandelsföretag ansvar?
 2. Hur väl stämmer arbetsvillkoren hos leverantörer överens med detaljhandelsföretags uppförandekoder?
 3. Leder uppförandekoder till förbättringar i arbetsvillkoren hos leverantörer?

Bokkapitel

Learning to Improve or Deceive? Chinese Suppliers’ Responses to MNCs’ Codes of Conduct

Egels-Zandén N. (2012). I Lindgreen A., Sen S., Maon F. och Vanhamme J. (red.). Sustainable Value Chain Management: Analyzing, Designing, Implementing, and Monitoring for Social and Environmental Responsibility. Gower Publishing.

Från global självreglering till lokal lagstiftning: Arbetares rättigheter i globala leverantörskedjor

Egels-Zandén N. (2012). I Lindberg I. och Neergaard A. (red.). Bortom horisonten – fackens vägval i globaliseringens tid. Premiss förlag.

Från global konsumentmakt till lokal arbetstagarmakt

Egels-Zandén N. (2012),. I Uggla B.K., Reuter M. och Wijkström F. (red.). Vem i hela världen kan man lita på? Studentlitteratur.

From Global Consumer Power to Local Worker Power

Egels-Zandén N. (2013). I Reuter M., Wijkström F. och Uggla B.K. (red.) Trust and Organization: Confidence Across Borders, Palgrave Macmillan.

Akademisk artikel

Revisiting Suppliers’ Compliance with MNCs’ Codes of Conduct: Recoupling of Policy and Practice at Chinese Toy Suppliers

Egels-Zandén, N. (2013). Journal of Business Ethics.. Volume 119, Issue 1, pp 59-75.

Private Regulation and Trade Union Rights: Why Codes of Conduct Have Limited Impact on Trade Union Rights

Egels-Zandén N. och Merk J. (2013). Journal of Business Ethics.. Volume 123, Issue 3, pp 461-473.

Responsibility Boundaries in Global Value Chains: Supplier audit prioritizations and moral disengagement among Swedish firms

Egels-Zandén, N. (2015). Journal of Business Ethics. Online oktober 2015.

Responsibility and Neglect in Global Production Networks: The Uneven Significance of Codes of Conduct in Indonesian Factories

Bartley, T. and N. Egels-Zandén (2015). Global Networks. 15, 21-44.

Do Codes of Conduct Improve Worker Rights in Supply Chains? A Study of Fair Wear Foundation

Egels-Zandén, N. and H. Lindholm (2014). Journal of Cleaner Production. Online i september.

Beyond Decoupling: Unions and the Leveraging of Corporate Social Responsibility in Indonesia

Bartley, T. and N. Egels-Zandén (2015). Socio-Economic Review. 14 (2): 231-255.

Handelns Utvecklingsråds Rapportserie

Hållbara leverantörsled

Egels-Zandén N. och Bergström O. (2013). Handelns Utvecklingsråd. Nr 2013:1.

Projekttitel

Tracing Sustainable Supply Chains

Denna studie visar hur implementering av uppförandekoder kan göras på ett framgångsrikt sätt.

Nyckelord: CSR, uppförandekoder, leverantörsled, arbetsvillkor, fackföreningar

Utlysning

Distribution, logistik och partihandel

Projektledare

Ola Bergström,

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet