fredag 10 november 2023

Handelsrådets utbildarkonferens för handelslärare på gymnasiet

Vi följer upp förra årets succé och bjuder in till utbildarkonferens på plats i Stockholm där handelslärare på gymnasiet har möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter samt fylla på med nyttig branschinformation.

Syftet med dagen är att vi i samverkan ska kunna skapa attraktiva och kvalitativa handelsutbildningar som leder till den kompetens som efterfrågas av branschens företag.

Fokus kommer den här gången ligga på samverkan skola näringsliv. Vi kommer bland annat fördjupa oss i frågan hur en skola kan skapa väl fungerande lokala programråd. Under dagen bjuder vi även på kunskap och information från branschen som kan vara till nytta i undervisningen.

Du som har möjlighet att komma redan dagen innan är varmt välkommen att delta på Handelns dag den 9 november.

Talare

09.30             Kaffe och smörgås står framdukat

10.00             Aktuellt från branschen

12.00             Lunch

13.00             Samverkan skola och näringsliv samt Workshop lokala programråd

15.00–16.00 Vi avslutar dagen med fikamingel

Vi följer upp förra årets succé och bjuder in till utbildarkonferens på plats i Stockholm där handelslärare på gymnasiet har möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter samt fylla på med nyttig branschinformation.

Syftet med dagen är att vi i samverkan ska kunna skapa attraktiva och kvalitativa handelsutbildningar som leder till den kompetens som efterfrågas av branschens företag.

Fokus kommer den här gången ligga på samverkan skola näringsliv. Vi kommer bland annat fördjupa oss i frågan hur en skola kan skapa väl fungerande lokala programråd. Under dagen bjuder vi även på kunskap och information från branschen som kan vara till nytta i undervisningen.

Du som har möjlighet att komma redan dagen innan är varmt välkommen att delta på Handelns dag den 9 november.

09.30             Kaffe och smörgås står framdukat

10.00             Aktuellt från branschen

12.00             Lunch

13.00             Samverkan skola och näringsliv samt Workshop lokala programråd

15.00–16.00 Vi avslutar dagen med fikamingel

Anmäl dig här Anmäl dig här