fredag 10 november 2023

Handelsrådets utbildarkonferens för handelslärare på gymnasiet

Vi följer upp förra årets succé och bjuder in till utbildarkonferens på plats i Stockholm där handelslärare på gymnasiet har möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter samt fylla på med nyttig branschinformation.

Syftet med dagen är att vi i samverkan ska kunna skapa attraktiva och kvalitativa handelsutbildningar som leder till den kompetens som efterfrågas av branschens företag.

Fokus kommer den här gången ligga på samverkan skola näringsliv. Vi kommer bland annat fördjupa oss i frågan hur en skola kan skapa väl fungerande lokala programråd. Under dagen bjuder vi även på kunskap och information från branschen som kan vara till nytta i undervisningen.

Du som har möjlighet att komma redan dagen innan är varmt välkommen att delta på Handelns dag den 9 november.

Talare

Handelns utsikter
Jonas Arnberg, Detaljhandelspodden
Jonas Arnbergs presentaion

Second hand en hållbar handel
Caroline Andermatt, Myrorna
Caroline Andermatts presentation

Så förbättras handelns konkurrenskraft
Elisabet Elmsäter Vegsö, Svensk Handel
Elisabet Elmsäter Vegsös presentation

Teknikutveckling och automation utvecklar
kompetensbehoven inom partihandel och lager

Daniel Söderberg Talebi, Handelsanställdas förbund
Daniel Söderbergs presentation

Regional djupdykning i kunskapskällan Handelsfakta
Emelie Ekholm, HUI
Emelie Ekholms presentation

Varför ska vi samverka?
Anita Attestål, Skolverket
Anita Atteståls presentation

När fungerar samverkan som bäst?
Panelsamtal där vi lyfter goda exempel från olika skolor.

Hur väl fungerar det hos er?
Ida Thomson, Bättra Konsult
Ida Thomsons presentation

Workshop – samverkan
Dokumentation workshop_utbildarkonferens

Vi följer upp förra årets succé och bjuder in till utbildarkonferens på plats i Stockholm där handelslärare på gymnasiet har möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter samt fylla på med nyttig branschinformation.

Syftet med dagen är att vi i samverkan ska kunna skapa attraktiva och kvalitativa handelsutbildningar som leder till den kompetens som efterfrågas av branschens företag.

Fokus kommer den här gången ligga på samverkan skola näringsliv. Vi kommer bland annat fördjupa oss i frågan hur en skola kan skapa väl fungerande lokala programråd. Under dagen bjuder vi även på kunskap och information från branschen som kan vara till nytta i undervisningen.

Du som har möjlighet att komma redan dagen innan är varmt välkommen att delta på Handelns dag den 9 november.

Handelns utsikter
Jonas Arnberg, Detaljhandelspodden
Jonas Arnbergs presentaion

Second hand en hållbar handel
Caroline Andermatt, Myrorna
Caroline Andermatts presentation

Så förbättras handelns konkurrenskraft
Elisabet Elmsäter Vegsö, Svensk Handel
Elisabet Elmsäter Vegsös presentation

Teknikutveckling och automation utvecklar
kompetensbehoven inom partihandel och lager

Daniel Söderberg Talebi, Handelsanställdas förbund
Daniel Söderbergs presentation

Regional djupdykning i kunskapskällan Handelsfakta
Emelie Ekholm, HUI
Emelie Ekholms presentation

Varför ska vi samverka?
Anita Attestål, Skolverket
Anita Atteståls presentation

När fungerar samverkan som bäst?
Panelsamtal där vi lyfter goda exempel från olika skolor.

Hur väl fungerar det hos er?
Ida Thomson, Bättra Konsult
Ida Thomsons presentation

Workshop – samverkan
Dokumentation workshop_utbildarkonferens