torsdag 9 november 2023

Handelns dag 2023

Handelns dag är en dag med på fokus på handeln för alla som jobbar i, med och kring handeln. I år är vi återigen på Nalen med ett fullmatat program där utbildningsminister Mats Persson är en av gästerna.

Det här är Handelns dag

Handelns dag är en dag med på fokus på handeln för alla som jobbar i, med och kring handeln.
Syftet är att sprida den kunskap och de goda idéer som genereras inom ramen för Handelsrådets verksamhet, såväl internt hos stiftarna som externt ut till marknaden och i forskarsamhället.
Målgruppen är bred: handelsföretag, lärare, medarbetare, forskare, studenter, konsulter, kommunala beslutsfattare, fastighetsbolag och varumärkesutvecklare; bland många andra.
Handelns dag har i nuvarande form anordnats varje år sedan 2018.

Dagen är utan kostnad för deltagarna och inbegriper en lättare lunch.

Dagens huvudrubriker är

 • Kompetensen som gör skillnad
 • Konsumentens hållbara val
 • Brotten och butikerna som samhällsbärare
 • Handlarna hyrorna och fastighetsägarna

Anmälan är nu stängd, men vill du stå på väntelista? Mejla till ylva.akesson@handelsradet.se!

För detaljerat program, klicka på fliken Program här ovan.

För detaljerad talarlista, klicka på fliken Talare här ovan.

Talare

 • /

  Pelle Ahlin Olofsson, affärsområdeschef samhälle/opinion, Demoskop

 • /

  Hanna Becker, vd Kollektivavtalsstiftelsen Omställning CIKO

 • /

  Mats Bergman, Handelns ekonomiska råd

  Foto: Anette Jansson-Bougt

 • /

  Tobias Brännemo, chefsekonom Unionen

 • /

  Cecilia Cassinger, Lunds universitet

  Foto: Ylva Åkesson

 • /

  Stefan Carlén, chefsekonom Handelsanställdas förbund

 • /

  Magnus Hedberg, vd Akavia

 • /

  Peter Hellberg, ordförande Unionen

 • /

  Cecilia Hermansson, Handelns ekonomiska råd

  Foto: Anette Jansson-Bougt

 • /

  Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert Svensk Handel

 • /

  Shadé Jalali, Unionen

 • /

  Mats Johansson, vd Handelsrådet

  Foto: Janne Lundberg/FotoForm

 • /

  Josefin Landfeldt, arbetsmarknadsanalytiker TRR

 • /

  Sofia Larsen, vd Svensk Handel

 • /

  Emil Laudon, butiksmedarbetare och huvudskyddsombud Willys, Stockholm

 • /

  Martin Matteusson, vd på Maxi ICA Stormarknad Boglundsängen

 • /

  Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert Svensk Handel

 • /

  Elin Nilsson, Handelns ekonomiska råd

  Foto: Anette Jansson-Bougt

 • /

  Josefin Nilsson, press- och opinionschef Unionen

 • /

  Jonas Nordström, forskare Lunds universitet

 • /

  Linda Palmetzhofer, förbundsordförande för Handelsanställdas förbund.

 • /

  Ola Palmgren, utredare Handelsanställdas förbund

 • /

  Åsa Paborn, direktor Stockholms Stadsmission

 • /

  Mats Persson. utbildningsminister

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 • /

  Johan Reberg, bolagsjurist och kontraktschef, Stadium

 • /

  Martin Rosenström, utredare Handelsanställdas förbund

 • /

  Lina Sabadello, vd Svensk Handel Juridik

 • /

  Petter Skogar, vd Fremia

 • /

  Andreas Stenman, försäljningsdirektör/CSO Coop Butiker & Stormarknader.

 • /

  Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL

 • /

  Charlotte Tarschys. chefsekonom Akavia

 • /

  Ola Thufvesson, Lunds universitet

 • /

  Hans Tjernström, kommunikationschef Svensk Handel

 • /

  Magnus Wikström, säkerhetschef Coop Mitt

 • /

  Magnus Wåhlander, vd Coop Mitt

PROGRAM 2023 

Lotsar genom dagen gör företrädare för Handelsrådets stiftarparter.

9 november kl. 09.00-16.00 på Nalen i Stockholm

VÄLKOMMEN

Mats Johansson, vd Handelsrådet

Linda Palmetzhofer, förbundsordförande Handelsanställdas förbund

KOMPETENSEN SOM GÖR SKILLNAD

Moderator: Josefin G Nilsson, Unionen

Hösten 2022 infördes det offentliga omställningsstudiestöd som gör det möjligt för människor att vidareutbilda sig inom sitt yrkesområde eller till något helt nytt yrke med minst 80 procent av lönen i upp till ett år. Omställningsstudiestöd beviljas för utbildningar som stärker individens framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov. Vilken kompetens är det som stärker individers framtida ställning inom handeln?

Handelns kompetensbehov

Handelns kompetensbehov under lupp

En förändrad säljroll, med högre krav på teknisk kompetens. Brist på medarbetare med IT-kompetens. Det är några av de tidiga slutsatser från Demoskops pågående kartläggning av handelns behov av medarbetare.

Lyssna på Demoskops Pelle Ahlin Olofsson, affärsområdeschef samhälle/opinion, som berättar om undersökningen.

• Ett år med omställningstudiestödet – vad händer?

Medverkar gör Hanna Becker, vd Kollektivavtalsstiftelsen Omställning CIKO, Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL, och Josefin Landfeldt, arbetsmarknadsanalytiker TRR.

• Kommentarer från stiftarparterna

Peter Hellberg, förbundsordförande Unionen

Magnus Hedberg, vd Akavia

Petter Skogar, vd Fremia

KONSUMENTENS HÅLLBARA VAL

Moderator: Hans Tjernström, Svensk Handel, och Ola Palmgren, Handelsanställdas förbund

• Handelns val en nyckel till hållbarhet

Elin Nilsson, Handelns ekonomiska råd, och Mats Bergman, rådets ordförande, resonerar kring konsumenternas val i livsmedelsbutiken i ljuset av kärvare tider, utifrån rådets senaste rapport ”Handeln i svåra tider”.

– För första gången visas en negativ trend på hur viktigt konsumenterna tycker hållbarhet är. De menar även att ansvaret för hållbar konsumtion ligger hos producenter, återförsäljare och politiker och inte hos konsumenterna, säger Elin Nilsson.

De knyter också an till sin tidigare rapport ”Hållbar hela vägen”.

Där konstaterar rådet att handeln har en nyckelroll i hållbarhetssträvandena.

– Handelns direkta miljöpåverkan är ganska begränsad. Det är vid tillverkning och användning de stora miljöbelastningarna ofta sker. Samtidigt har handeln en viktig roll som länken mellan leverantörer/produktion och kunder/konsumtion, och blir därmed en nyckelspelare i arbetet mot ett mer hållbart samhälle, konstaterar Mats Bergman.

• Så knuffas kunden mot hållbarhet

Lundaforskaren Jonas Nordström presenterar forskning kring hur konsumenten kan fås att göra mer hållbara val. Han är aktuell med det Handelsrådsfinansierade forskningsprojektet ”Förändrad konsumtion i kristider”, där han med hjälp av en mängd inköpsdata från de stora dagligvarukedjorna undersöker om och hur svenskarna ändrat sin matkonsumtion de senaste åren.

– Nu har vi inte riktigt lika mycket pengar att lägga på konsumtion, vi måste vända och vrida på varje krona. Så klart utmanade på många sätt, men om de billigare alternativen också är bland de mer hållbara alternativen behöver det inte vara helt dåligt från ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv, säger Jonas Nordström.

• ”Butikerna som tar helhetsgreppet på hållbarheten”

Hör Åsa Paborn,direktor Stadsmissionen och Matmissionen, berätta om en verksamhet som kopplar helhetsgreppet om hållbarheten.

Stockholms Stadsmission driver 24 second hand-butiker och sju Matmissionen-butiker i Stockholm. Här manifesteras begreppet hållbarhet i ett brett perspektiv, både social och miljömässig.

Matmissionen finns i första hand till för människor i ekonomisk utsatthet, som ansöker om medlemskap. Under 2022 mer än fördubblades antalet medlemmar.

– Barnfamiljer är den största gruppen av nya medlemmar, berättar direktor Åsa Paborn.

Stockholms Stadsmissions secondhandbutiker har en bredare kundgrupp.

– Hit söker sig både den som vill fynda och handla billigt, och den som i första hand har drivkrafter som hållbarhet och socialt engagemang.

• Kommentarer från stiftarparterna

Magnus Nikkarinen, Svensk Handel

Shadé Jalali, Unionen

Charlotte Tarschys, Akavia

Martin Rosenström, Handelsanställdas förbund

LUNCH

SAMTAL MED UTBILDNINGSMINISTER Mats Persson (ungefärlig tid 12.45)

BROTTEN OCH BUTIKERNA SOM SAMHÄLLSBÄRARE

Moderator Ola Palmgren, Handelsanställdas förbund

Som det ser ut i samhället, ser det ut i handeln. När samhällsmaskineriet tyngs av brott, avspeglas det också i handeln.

När butikspersonal dagligen måste hantera snatterier och stöld, och samtidigt riskerar att själva bli utsatta för brott, färgar det högst påtagligt bilden av arbetet. Brotten påverkar också butikens lönsamhet, något som i kan leda till att platsen i förlängningen blir utan en viktig servicefunktion och därmed en vedertagen symbol för trygg kontinuitet och ett fungerande, gemensamt samhälle.

Samarbete för tryggare handel i utsatta miljöer

Cecilia Cassinger och Ola Thufvesson, Lunds universitet, presenterar resultat från sitt forskningsprojekt kring tryggare handel i utsatta stadsmiljöer. Läs mer om forskningsprojektet här.

Arbetsledare och anställda tillsammans för trygg butik

Samhällskontrakt 2.0: Entreprenörskap och samverkan för ökad trygghet i lokalsamhälllet
Så kan företag kan vara en kraft för förändring och en aktiv del av det lokala samhället.

Martin Matteusson, vd på Maxi ICA Stormarknad Boglundsängen i Örebro, berättar om sin resa som entreprenör, starkt engagerad i det lokala samhället. Han utforskar begreppet ”samhällskontrakt” och dess betydelse för näringslivet, i en berättelse om de konkreta initiativ som han driver för att bidra till att återupprätta det osynliga kontraktet kring rättigheter och skyldigheter i en utsatt miljö.

• Arbetsledare och anställda tillsammans för trygg butik

Magnus Wåhlander, vd Coop Mitt och med 30 år i branschen, ger en ögonblicksbild av händelser i butik och arbetet med trygghetsfrågor.

Magnus har 30 års erfarenhet i handeln,  både hos Coop och Stadium.

– När jag tänker tillbaka på mina år som butikschef på 90-talet, så kan jag nog säga att det var stökigt då också, med stölder och snatterier. Det jag upplever nu är dock mer inslag av psykisk ohälsa och desperation.

– En av utmaningarna är hur man ska förbereda nya, unga medarbetare så att de står rustade för exceptionella händelser och därmed känner sig trygga när de går på sitt arbetspass i butiken.

Med sig upp på scen har Magnus Wåhlander säkerhetschefen hos Coop Mitt: Magnus Wikström.

• Kommentarer från stiftarparterna

Sofia Larsen, vd Svensk Handel

Linda Palmtezhofer, ordförande Handelsanställdas förbund

HANDLARNA, HYRORNA OCH FASTIGHETSÄGARNA

Moderator Hans Tjernström, Svensk Handel

Hemliga hyror i pressad bransch

Det är tuffa tider för många detaljhandelsbolag. En betydande kostnadspost är lokalhyrorna, vilket gör att hyresbildningsprocessen kommit allt mer i fokus. Hyrorna är för genomsnittet av handlare den näst största kostnadsposten efter arbetskraftskostnader, men för de små handlarna är det i många fall den största.

I rapporten ”Handeln i svåra tider” satte Handelns ekonomiska råd i våras fingret på några ömma punkter.

– Branschen är pressad, konstaterar Cecilia Hermansson, KTH-forskare och ledamot i Handelns ekonomiska råd.

– Samtidigt som detaljhandelsvolymerna minskar, stiger hyrorna kraftigt. Risken är att indexeringen driver upp inflationen och även ökar konkurserna. Hyresbildningen har brister som måste rättas till.

Rådet konstaterar att transparensen måste öka.

– Ett budskap från oss till fastighetsägarna och lagstiftaren är att det inte är acceptabelt med sekretessklausuler. Vi föreslår ett förbud, säger Cecilia Hermansson.

Lyssna på Cecilia Hermansson, forskare på KTH, när hon utvecklar resonemanget på Handelns dag 9 november på Nalen.

Insyn i hårdnat förhandlingsklimat

Lina Sabadello, vd på Svensk Handel Juridik, ger tre färska exempel på heta frågor som kommer upp i förhandlingar mellan handelsföretag och hyresvärdar. Det handlar om indexeringen av hyresavtal, bristande transparens kring rörliga hyrestillägg och svårigheten att få in jämförelsematerial på grund av sekretess.

Hyrorna i praktiken

Andreas Stenman, försäljningsdirektör/CSO Coop Butiker & Stormarknader, ger en initierad blick inifrån handeln om tankarna kring en fungerande hyressättning i ett läge när handlarnas marginaler minskar och e-handeln samtidigt expanderar.

– Hyran är en av våra största kostnadsposter. Nu när vi både tappar volym och marginal, som de flesta dagligvaruaktörer, och hyrorna samtidigt går upp, blir det finansiellt en utmanande situation, säger Andreas Stenman och fortsätter:

– Vi driver ganska hårt att hyrorna måste komma ned, speciellt i lägen där marknadsförutsättningarna är begränsade och trenden vikande. Indexeringen är raka motsatsen. Så här finns en risk för friktion på marknaden.

• ”Ojämlik förhandlingssituation”

– Idag är förhandlingssituationen kring hyrorna mycket ojämlik. Hyresvärden sitter på alla rättigheter.

Det säger Johan Reberg, bolagsjurist och kontraktschef på Stadium. Trots att Stadium med sin starka ställning i sportbranschen och 140 svenska butiker har en stark förhandlingsposition, upplever han att fastighetsägarna sitter med trumf på hand.

– Vi har haft en period med stigande handelsindex och kö av hyresgäster till lokalerna. Hyresvärdarna har då passat på att flytta fram sina positioner till det läge vi har idag.

Samtidigt har de så kallade ”sekretessklausulerna” i hyreskontrakten blivit legio.

– Systemet med hemliga hyror driver oss hyresgäster att ta ärenden till hyresnämnden, det gagnar ingen, konstaterar Johan Reberg och fortsätter:

– Varken handlare eller fastighetsägare, gynnas av ett ”hyreskrig”. Vi är ju två parter som borde kunna samarbeta för bästa möjliga utfall.

• Kommentarer från stiftarparterna

Elisabet Elmsäter Vegsö, Svensk Handel

Stefan Carlén, Handelsanställdas förbund

Tobias Brännemo, Unionen

TACK OCH VÄLKOMMEN ÅTER NÄSTA ÅR!

Det här är Handelns dag

Handelns dag är en dag med på fokus på handeln för alla som jobbar i, med och kring handeln.
Syftet är att sprida den kunskap och de goda idéer som genereras inom ramen för Handelsrådets verksamhet, såväl internt hos stiftarna som externt ut till marknaden och i forskarsamhället.
Målgruppen är bred: handelsföretag, lärare, medarbetare, forskare, studenter, konsulter, kommunala beslutsfattare, fastighetsbolag och varumärkesutvecklare; bland många andra.
Handelns dag har i nuvarande form anordnats varje år sedan 2018.

Dagen är utan kostnad för deltagarna och inbegriper en lättare lunch.

Dagens huvudrubriker är

 • Kompetensen som gör skillnad
 • Konsumentens hållbara val
 • Brotten och butikerna som samhällsbärare
 • Handlarna hyrorna och fastighetsägarna

Anmälan är nu stängd, men vill du stå på väntelista? Mejla till ylva.akesson@handelsradet.se!

För detaljerat program, klicka på fliken Program här ovan.

För detaljerad talarlista, klicka på fliken Talare här ovan.

 • /

  Pelle Ahlin Olofsson, affärsområdeschef samhälle/opinion, Demoskop

 • /

  Hanna Becker, vd Kollektivavtalsstiftelsen Omställning CIKO

 • /

  Mats Bergman, Handelns ekonomiska råd

  Foto: Anette Jansson-Bougt

 • /

  Tobias Brännemo, chefsekonom Unionen

 • /

  Cecilia Cassinger, Lunds universitet

  Foto: Ylva Åkesson

 • /

  Stefan Carlén, chefsekonom Handelsanställdas förbund

 • /

  Magnus Hedberg, vd Akavia

 • /

  Peter Hellberg, ordförande Unionen

 • /

  Cecilia Hermansson, Handelns ekonomiska råd

  Foto: Anette Jansson-Bougt

 • /

  Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert Svensk Handel

 • /

  Shadé Jalali, Unionen

 • /

  Mats Johansson, vd Handelsrådet

  Foto: Janne Lundberg/FotoForm

 • /

  Josefin Landfeldt, arbetsmarknadsanalytiker TRR

 • /

  Sofia Larsen, vd Svensk Handel

 • /

  Emil Laudon, butiksmedarbetare och huvudskyddsombud Willys, Stockholm

 • /

  Martin Matteusson, vd på Maxi ICA Stormarknad Boglundsängen

 • /

  Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert Svensk Handel

 • /

  Elin Nilsson, Handelns ekonomiska råd

  Foto: Anette Jansson-Bougt

 • /

  Josefin Nilsson, press- och opinionschef Unionen

 • /

  Jonas Nordström, forskare Lunds universitet

 • /

  Linda Palmetzhofer, förbundsordförande för Handelsanställdas förbund.

 • /

  Ola Palmgren, utredare Handelsanställdas förbund

 • /

  Åsa Paborn, direktor Stockholms Stadsmission

 • /

  Mats Persson. utbildningsminister

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 • /

  Johan Reberg, bolagsjurist och kontraktschef, Stadium

 • /

  Martin Rosenström, utredare Handelsanställdas förbund

 • /

  Lina Sabadello, vd Svensk Handel Juridik

 • /

  Petter Skogar, vd Fremia

 • /

  Andreas Stenman, försäljningsdirektör/CSO Coop Butiker & Stormarknader.

 • /

  Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL

 • /

  Charlotte Tarschys. chefsekonom Akavia

 • /

  Ola Thufvesson, Lunds universitet

 • /

  Hans Tjernström, kommunikationschef Svensk Handel

 • /

  Magnus Wikström, säkerhetschef Coop Mitt

 • /

  Magnus Wåhlander, vd Coop Mitt

PROGRAM 2023 

Lotsar genom dagen gör företrädare för Handelsrådets stiftarparter.

9 november kl. 09.00-16.00 på Nalen i Stockholm

VÄLKOMMEN

Mats Johansson, vd Handelsrådet

Linda Palmetzhofer, förbundsordförande Handelsanställdas förbund

KOMPETENSEN SOM GÖR SKILLNAD

Moderator: Josefin G Nilsson, Unionen

Hösten 2022 infördes det offentliga omställningsstudiestöd som gör det möjligt för människor att vidareutbilda sig inom sitt yrkesområde eller till något helt nytt yrke med minst 80 procent av lönen i upp till ett år. Omställningsstudiestöd beviljas för utbildningar som stärker individens framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov. Vilken kompetens är det som stärker individers framtida ställning inom handeln?

Handelns kompetensbehov

Handelns kompetensbehov under lupp

En förändrad säljroll, med högre krav på teknisk kompetens. Brist på medarbetare med IT-kompetens. Det är några av de tidiga slutsatser från Demoskops pågående kartläggning av handelns behov av medarbetare.

Lyssna på Demoskops Pelle Ahlin Olofsson, affärsområdeschef samhälle/opinion, som berättar om undersökningen.

• Ett år med omställningstudiestödet – vad händer?

Medverkar gör Hanna Becker, vd Kollektivavtalsstiftelsen Omställning CIKO, Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL, och Josefin Landfeldt, arbetsmarknadsanalytiker TRR.

• Kommentarer från stiftarparterna

Peter Hellberg, förbundsordförande Unionen

Magnus Hedberg, vd Akavia

Petter Skogar, vd Fremia

KONSUMENTENS HÅLLBARA VAL

Moderator: Hans Tjernström, Svensk Handel, och Ola Palmgren, Handelsanställdas förbund

• Handelns val en nyckel till hållbarhet

Elin Nilsson, Handelns ekonomiska råd, och Mats Bergman, rådets ordförande, resonerar kring konsumenternas val i livsmedelsbutiken i ljuset av kärvare tider, utifrån rådets senaste rapport ”Handeln i svåra tider”.

– För första gången visas en negativ trend på hur viktigt konsumenterna tycker hållbarhet är. De menar även att ansvaret för hållbar konsumtion ligger hos producenter, återförsäljare och politiker och inte hos konsumenterna, säger Elin Nilsson.

De knyter också an till sin tidigare rapport ”Hållbar hela vägen”.

Där konstaterar rådet att handeln har en nyckelroll i hållbarhetssträvandena.

– Handelns direkta miljöpåverkan är ganska begränsad. Det är vid tillverkning och användning de stora miljöbelastningarna ofta sker. Samtidigt har handeln en viktig roll som länken mellan leverantörer/produktion och kunder/konsumtion, och blir därmed en nyckelspelare i arbetet mot ett mer hållbart samhälle, konstaterar Mats Bergman.

• Så knuffas kunden mot hållbarhet

Lundaforskaren Jonas Nordström presenterar forskning kring hur konsumenten kan fås att göra mer hållbara val. Han är aktuell med det Handelsrådsfinansierade forskningsprojektet ”Förändrad konsumtion i kristider”, där han med hjälp av en mängd inköpsdata från de stora dagligvarukedjorna undersöker om och hur svenskarna ändrat sin matkonsumtion de senaste åren.

– Nu har vi inte riktigt lika mycket pengar att lägga på konsumtion, vi måste vända och vrida på varje krona. Så klart utmanade på många sätt, men om de billigare alternativen också är bland de mer hållbara alternativen behöver det inte vara helt dåligt från ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv, säger Jonas Nordström.

• ”Butikerna som tar helhetsgreppet på hållbarheten”

Hör Åsa Paborn,direktor Stadsmissionen och Matmissionen, berätta om en verksamhet som kopplar helhetsgreppet om hållbarheten.

Stockholms Stadsmission driver 24 second hand-butiker och sju Matmissionen-butiker i Stockholm. Här manifesteras begreppet hållbarhet i ett brett perspektiv, både social och miljömässig.

Matmissionen finns i första hand till för människor i ekonomisk utsatthet, som ansöker om medlemskap. Under 2022 mer än fördubblades antalet medlemmar.

– Barnfamiljer är den största gruppen av nya medlemmar, berättar direktor Åsa Paborn.

Stockholms Stadsmissions secondhandbutiker har en bredare kundgrupp.

– Hit söker sig både den som vill fynda och handla billigt, och den som i första hand har drivkrafter som hållbarhet och socialt engagemang.

• Kommentarer från stiftarparterna

Magnus Nikkarinen, Svensk Handel

Shadé Jalali, Unionen

Charlotte Tarschys, Akavia

Martin Rosenström, Handelsanställdas förbund

LUNCH

SAMTAL MED UTBILDNINGSMINISTER Mats Persson (ungefärlig tid 12.45)

BROTTEN OCH BUTIKERNA SOM SAMHÄLLSBÄRARE

Moderator Ola Palmgren, Handelsanställdas förbund

Som det ser ut i samhället, ser det ut i handeln. När samhällsmaskineriet tyngs av brott, avspeglas det också i handeln.

När butikspersonal dagligen måste hantera snatterier och stöld, och samtidigt riskerar att själva bli utsatta för brott, färgar det högst påtagligt bilden av arbetet. Brotten påverkar också butikens lönsamhet, något som i kan leda till att platsen i förlängningen blir utan en viktig servicefunktion och därmed en vedertagen symbol för trygg kontinuitet och ett fungerande, gemensamt samhälle.

Samarbete för tryggare handel i utsatta miljöer

Cecilia Cassinger och Ola Thufvesson, Lunds universitet, presenterar resultat från sitt forskningsprojekt kring tryggare handel i utsatta stadsmiljöer. Läs mer om forskningsprojektet här.

Arbetsledare och anställda tillsammans för trygg butik

Samhällskontrakt 2.0: Entreprenörskap och samverkan för ökad trygghet i lokalsamhälllet
Så kan företag kan vara en kraft för förändring och en aktiv del av det lokala samhället.

Martin Matteusson, vd på Maxi ICA Stormarknad Boglundsängen i Örebro, berättar om sin resa som entreprenör, starkt engagerad i det lokala samhället. Han utforskar begreppet ”samhällskontrakt” och dess betydelse för näringslivet, i en berättelse om de konkreta initiativ som han driver för att bidra till att återupprätta det osynliga kontraktet kring rättigheter och skyldigheter i en utsatt miljö.

• Arbetsledare och anställda tillsammans för trygg butik

Magnus Wåhlander, vd Coop Mitt och med 30 år i branschen, ger en ögonblicksbild av händelser i butik och arbetet med trygghetsfrågor.

Magnus har 30 års erfarenhet i handeln,  både hos Coop och Stadium.

– När jag tänker tillbaka på mina år som butikschef på 90-talet, så kan jag nog säga att det var stökigt då också, med stölder och snatterier. Det jag upplever nu är dock mer inslag av psykisk ohälsa och desperation.

– En av utmaningarna är hur man ska förbereda nya, unga medarbetare så att de står rustade för exceptionella händelser och därmed känner sig trygga när de går på sitt arbetspass i butiken.

Med sig upp på scen har Magnus Wåhlander säkerhetschefen hos Coop Mitt: Magnus Wikström.

• Kommentarer från stiftarparterna

Sofia Larsen, vd Svensk Handel

Linda Palmtezhofer, ordförande Handelsanställdas förbund

HANDLARNA, HYRORNA OCH FASTIGHETSÄGARNA

Moderator Hans Tjernström, Svensk Handel

Hemliga hyror i pressad bransch

Det är tuffa tider för många detaljhandelsbolag. En betydande kostnadspost är lokalhyrorna, vilket gör att hyresbildningsprocessen kommit allt mer i fokus. Hyrorna är för genomsnittet av handlare den näst största kostnadsposten efter arbetskraftskostnader, men för de små handlarna är det i många fall den största.

I rapporten ”Handeln i svåra tider” satte Handelns ekonomiska råd i våras fingret på några ömma punkter.

– Branschen är pressad, konstaterar Cecilia Hermansson, KTH-forskare och ledamot i Handelns ekonomiska råd.

– Samtidigt som detaljhandelsvolymerna minskar, stiger hyrorna kraftigt. Risken är att indexeringen driver upp inflationen och även ökar konkurserna. Hyresbildningen har brister som måste rättas till.

Rådet konstaterar att transparensen måste öka.

– Ett budskap från oss till fastighetsägarna och lagstiftaren är att det inte är acceptabelt med sekretessklausuler. Vi föreslår ett förbud, säger Cecilia Hermansson.

Lyssna på Cecilia Hermansson, forskare på KTH, när hon utvecklar resonemanget på Handelns dag 9 november på Nalen.

Insyn i hårdnat förhandlingsklimat

Lina Sabadello, vd på Svensk Handel Juridik, ger tre färska exempel på heta frågor som kommer upp i förhandlingar mellan handelsföretag och hyresvärdar. Det handlar om indexeringen av hyresavtal, bristande transparens kring rörliga hyrestillägg och svårigheten att få in jämförelsematerial på grund av sekretess.

Hyrorna i praktiken

Andreas Stenman, försäljningsdirektör/CSO Coop Butiker & Stormarknader, ger en initierad blick inifrån handeln om tankarna kring en fungerande hyressättning i ett läge när handlarnas marginaler minskar och e-handeln samtidigt expanderar.

– Hyran är en av våra största kostnadsposter. Nu när vi både tappar volym och marginal, som de flesta dagligvaruaktörer, och hyrorna samtidigt går upp, blir det finansiellt en utmanande situation, säger Andreas Stenman och fortsätter:

– Vi driver ganska hårt att hyrorna måste komma ned, speciellt i lägen där marknadsförutsättningarna är begränsade och trenden vikande. Indexeringen är raka motsatsen. Så här finns en risk för friktion på marknaden.

• ”Ojämlik förhandlingssituation”

– Idag är förhandlingssituationen kring hyrorna mycket ojämlik. Hyresvärden sitter på alla rättigheter.

Det säger Johan Reberg, bolagsjurist och kontraktschef på Stadium. Trots att Stadium med sin starka ställning i sportbranschen och 140 svenska butiker har en stark förhandlingsposition, upplever han att fastighetsägarna sitter med trumf på hand.

– Vi har haft en period med stigande handelsindex och kö av hyresgäster till lokalerna. Hyresvärdarna har då passat på att flytta fram sina positioner till det läge vi har idag.

Samtidigt har de så kallade ”sekretessklausulerna” i hyreskontrakten blivit legio.

– Systemet med hemliga hyror driver oss hyresgäster att ta ärenden till hyresnämnden, det gagnar ingen, konstaterar Johan Reberg och fortsätter:

– Varken handlare eller fastighetsägare, gynnas av ett ”hyreskrig”. Vi är ju två parter som borde kunna samarbeta för bästa möjliga utfall.

• Kommentarer från stiftarparterna

Elisabet Elmsäter Vegsö, Svensk Handel

Stefan Carlén, Handelsanställdas förbund

Tobias Brännemo, Unionen

TACK OCH VÄLKOMMEN ÅTER NÄSTA ÅR!

Se dagen i efterhand på Handelsrådets Youtubekanal!

Välj spellista Handelns dag 2023