Typ av stipendiat: Post doc-tjänst

Forskning inom detaljvaruhandeln

Postdoc-stödet kommer att användas för att finansiera två år av postdoktorala studier som ska bidra till forskning inom detaljvaruhandeln. Christoph planerar att fortsätta forskningen som han gjorde som doktorand, dvs. logistikens roll i kundernas köp-och returbeteende. Postdoc-stödet ska även användas för att utvidga hans forskningsfält genom att studera hur logistiken och försörjningskedjor inom detaljvaruhandeln kan … Continued

Butikssäljares kompetensutveckling för det uppkopplade servicemötet

En utmaning för handelsbranschen är att många positioner (tex. säljare, kassör, lagerarbetare) under de senaste decennierna har kategoriserats som instegsjobb som inte kräver några specifika kvalifikationer eller förkunskaper. Vidare så kännetecknas branschen av hög personalomsättning, deltidsanställningar och låga löner. Sammantaget är detta faktorer som begränsar möjligheten till kontinuerligt lärande i det uppkopplade servicemötet i fysiska … Continued

Designing online customer returns policy for a Post Covid-19 retail era

Handelsrådets postdoc-stöd är en ny satsning där Stefan Karlsson vid Lunds universitet är först ut med att få ett beviljat projektanslag på 2 miljoner kronor. Syftet med postdoc-stödet är att ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning. Med start i september 2021 kommer Stefan Karlsson bedriva … Continued