Forskning inom detaljvaruhandeln

Christoph Baldauf, Affiliated Researcher på Center for Retailing vid Handelshögskolan i Stockholm, har fått ett beviljat två-årigt post-doc stipendium från Handelsrådet.

Namn: Christoph Baldauf

År: 2023

Typ: Post doc-tjänst

Postdoc-stödet kommer att användas för att finansiera två år av postdoktorala studier som ska bidra till forskning inom detaljvaruhandeln.
Christoph planerar att fortsätta forskningen som han gjorde som doktorand, dvs. logistikens roll i kundernas köp-och returbeteende. Postdoc-stödet ska även användas för att utvidga hans forskningsfält genom att studera hur logistiken och försörjningskedjor inom detaljvaruhandeln kan bli mer hållbara.

 

 

CHRISTOPH BALDAUF PRESENTATION

Christoph Baldauf är Affiliated Researcher i verksamhetsledning vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans huvudsakliga forskningsfokus ligger inom empirisk detaljhandelsverksamhet och hur logistik påverkar kundernas beteende inom online- och omnikanalhandeln. Christoph har i sin forskning samarbetat med flera nationella och internationella återförsäljare. Hans arbete har publicerats i ledande akademiska tidskrifter inom området, såsom Management Science och Journal of Operations Management.

Namn: Christoph Baldauf

År: 2023

Typ: Post doc-tjänst