Designing online customer returns policy for a Post Covid-19 retail era

Konsumentreturer har under de senaste åren ökat dramatiskt. Enligt vissa uppskattningar returneras nära 20–30 procent av de varor som köps online. I och med Covid-19 pandemin har e-handeln växt så att det knakar, men hur har pandemin påverkat konsumenters köpbeteende och hur kommer det se ut efter?

Namn: Stefan Karlsson

År: 2021

Typ: Post doc-tjänst

Handelsrådets postdoc-stöd är en ny satsning där Stefan Karlsson vid Lunds universitet är först ut med att få ett beviljat projektanslag på 2 miljoner kronor. Syftet med postdoc-stödet är att ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning.

Med start i september 2021 kommer Stefan Karlsson bedriva forskning kring utformningen av konsumentreturer under tiden efter Covid-19.

I samband med ökad e-handel har konsumentreturer trappats upp och blivit en växande utmaning för detaljhandeln. Forskningsprojektet inriktar sig på den digitala detaljhandeln med specifikt fokus på konsumentreturer med avsikt att ta fram ny kunskap som ska fungera som underlag för handelsföretag när de skapar strategier för att hantera returer.

Resultaten syftar till att ge ett praktiskt bidrag till den digitala detaljhandeln som står inför betydande förändringar i Covid-19s kölvatten.

 

STEFAN KARLSSON PRESENTATION

Stefan Karlsson är en disputerad internationell företagsledare inom snabbrörliga konsumentvaror (FMCG), med 25 års erfarenhet av att ha jobbat inom detaljhandelsföretag. Stefan Karlsson har varit aktiv vid Lunds universitet sedan 2014 och disputerade den 5 november 2020 med en avhandling om strategiutformning för konsumentreturer inom e-handel.

Namn: Stefan Karlsson

År: 2021

Typ: Post doc-tjänst