Butikssäljares kompetensutveckling för det uppkopplade servicemötet

Det övergripande syftet med detta postdoc-projekt är att med utgångspunkt i resultaten från Charlottes Arkenback Sundströms tidigare avhandling – Workplace Learning in Interactive Service Work: Coming to Practise Differently in the Connected Service Encounter (Arkenback, 2022) – utforska hur digital kompetensutveckling för butikspersonal (säljare, butikschefer) kan utformas för att adressera roller och kompetenser i det uppkopplade servicemötet.

Namn: Charlotte Arkenback Sundström

År: 2022

Typ: Post doc-tjänst

En utmaning för handelsbranschen är att många positioner (tex. säljare, kassör, lagerarbetare) under de senaste decennierna har kategoriserats som instegsjobb som inte kräver några specifika kvalifikationer eller förkunskaper. Vidare så kännetecknas branschen av hög personalomsättning, deltidsanställningar och låga löner. Sammantaget är detta faktorer som begränsar möjligheten till kontinuerligt lärande i det uppkopplade servicemötet i fysiska butiker. Det föreligger således en risk för att glappet mellan existerande personalkompetens och efterfrågad kompetens blir för stort för att kunna överbryggas genom kompetensutveckling på arbetsplatsen.

För att förändra utbildning och kompetensutveckling för butikspersonal behövs kunskap om vad utbildningen ska leda till. Avhandlingen gav en tvärvetenskaplig överblick av arbete och lärande i det uppkopplade servicemötet. Projektet syftar till att genom branschnära eller företagsnära forskning fördjupa kunskapen om hur kontinuerlig kompetensutveckling för butikspersonal kan utformas och genomföras.

 

CHARLOTTE ARKENBACK SUNDSTRÖM PRESENTATION

Charlottes Arkenback Sundström har avlagt Filosofie doktorsexamen i ämnet Tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap. Charlotte är legitimerad speciallärare och lärare i matematik och NO och har arbetat inom olika utbildningsformer sedan 1990, bland annat grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Namn: Charlotte Arkenback Sundström

År: 2022

Typ: Post doc-tjänst