Lean i butiken

Lean Production handlar om effektivitet genom att rensa bort onödiga arbetsmoment, få processer att fungera väl och samtidigt göra slutkunden nöjd. Lean är populärt, men har ibland fått betydande negativa konsekvenser för arbetsförhållandena.

Rapportsammanfattning

Lean i butiken - sammanfattning

Handelsrådet Nr 2018:4

– Lean production – eller bara lean – har införts i många olika branscher och organisationer, som exempelvis tillverkningsindustri och hälso- och sjukvård, med blandade resultat, säger Jörgen Eklund, professor, Kungliga Tekniska högskolan. Nu är det på ingång i butikerna och där finns det få förebilder och relativt lite forskning.

Lean förknippas ofta med en så slimmad produktion att arbetsmiljön blir lidande då det snarare är personal än arbetsmoment som tagits bort. Men i sin positiva form handlar det om att rensa bort onödiga moment i produktionen för att på så sätt spara tid som kan läggas på till exempel förbättringsarbete och kundvård.

– Vi vill ta fasta på den forskning som visar att lean kan bidra till god arbetsmiljö, hållbar utveckling och hög effektivitet, förklarar Jörgen. En väl förankrad implementering med delaktighet, lokal anpassning och integrering av arbetsmiljö och säkerhet möjliggör att lean kan ge positiva effekter.

Lean retail är ett begrepp och arbetssätt som främst används i USA och det har forskats relativt lite på detta, särskilt i Sverige. Lean retail inbegriper bland annat hur man kan organisera e-handel, affärsstrategier, logistik samt varu- och kundflöden på bästa sätt.

Projektet inleds med faktainsamling och kartläggning av hur arbetsmiljön påverkas av lean. Sen identifieras tio för handeln intressanta tillämpningar. Dessa undersöks och analyseras för att ta fram riktlinjer och goda råd.

– I slutänden ska vi ta fram ett material med förbättrade och butiksanpassade arbetssätt och verktyg som kan spridas till handelns intressenter, avslutar Jörgen.

Rapportsammanfattning

Lean i butiken - sammanfattning

Handelsrådet Nr 2018:4

Projekttitel

Lean i butiken

Utlysning

Handelns betydelse, roll och funktion i samhället + öppen kategori 2015

Projektledare

Jörgen Eklund,

Kungliga Tekniska högskolan

Övriga projektdeltagare

Malin Håkansson

doktorand, Kungliga Tekniska högskolan

Pernilla Lindskog

doktorand, Kungliga Tekniska högskolan

Syftet med projektet är att ta fram verktyg för att implementera lean i butiker samtidigt som arbetsmiljön förbättras.

”Lean är populärt, men har ibland fått betydande negativa konsekvenser för arbetsförhållandena.”