Handelns betydelse för integration av utrikes födda

Arbetslösheten bland utrikes födda i Sverige är betydligt högre än bland inrikes födda. Det är problematiskt eftersom arbetslöshet lätt leder till utanförskap. Handeln som arbetsgivare kan dock vara ett steg mot bättre integration.

– Vi vill studera handelsföretagens roll i att bryta detta utanförskap för utrikes födda i Sverige. Det unika med vår studie är att vi fokuserar på företagens roll snarare än på de arbetslösa, säger Sven-Olov Daunfeldt, professor, HUI Research, och fortsätter; integrationen av utrikes födda är en av samhällets viktigaste utmaningar framöver.

Just möjligheten att få ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för att integrera utrikes födda i Sverige. Dagens höga arbetslöshet och andelen som helt står utanför arbetskraften bland utrikes födda är ett problem.

– Forskningen har hittills framförallt fokuserat på tjänstesektorn samt nystartade företag när det gäller möjligheten för utrikes födda att få arbete. Vi har tillgång till stora mängder kvantitativ data som vi kommer att analysera med avseende på vilka individer som får vilken typ av arbete och var, med fokus på detaljhandeln, berättar Sven-Olov.

Resultaten av analysen av detaljhandelsföretagen kommer att jämföras med motsvarande resultat för liknande företag inom exempelvis tillverkningsindustrin, byggnadsindustrin, transportnäringen, besöksnäringen och den kunskapsintensiva tjänstenäringen. Jämförelsen är viktig eftersom alltmer resurser går till att stödja företag som politikerna tror kan ha en hög framtida tillväxt.

– Det finns dock en risk att det inte är dessa företag som erbjuder arbeten till de individer som har problem att etablera sig på arbetsmarknaden, vilket innebär att integrationen av utrikes födda kan försvåras, säger Sven-Olov. Vi vill se huruvida handeln är en viktig del av lösningen på denna utmaning och på så vis vara aktuell för näringspolitiska satsningar.

Projekttitel

Handelns betydelse för integration av utrikes födda

Utlysning

Handelns betydelse, roll och funktion i samhället + öppen kategori 2015

Projektledare

Sven-Olov Daunfeldt,

HUI Research

Övriga projektdeltagare

Dan Johansson

professor, HUI Research

Karl Wennberg

professor, Handelshögskolan i Stockholm

Syftet med projektet är att studera om detaljhandeln utgör en väg in på arbetsmarknaden för utrikes födda.

”Just möjligheten att få ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för att integrera utrikesfödda i Sverige.”