Förändrad konsumtion i kristider – effekter av stigande priser på livsmedel, energi och boende

status:
pågående

Under senare tid har vi sett kraftigt stigande priser på b.la. livsmedel och energi samt högre räntor, vilket har urholkat konsumenternas köpkraft. Vi kommer att studera hur det påverkar handelns aktörer och livsmedelskonsumtionen. Genom att analysera detaljerad scanner-data för perioden januari 2020 till juni 2023 har vi möjlighet att studera konsumtionsskiften inom och mellan varugrupper, för konsumenter i olika regioner i Sverige. Till exempel hur det påverkar försäljningen av egna märkesvaror, ekologiska och svenskproducerade varor. Vi kommer även att utvärdera hur konsumtionsförändringarna påverkar folkhälsan.

Eftersom kostnadsökningarna slår olika hårt mot hushåll och konsumenter i olika regioner, till följd av att t.ex. energikostnader och belåningsgrad (skuldkvot) skiljer sig åt, har vi valt att utföra analysen på regional nivå. Vi kommer att analysera försäljningen av de 40 livsmedelsgrupper som har störst omsättning för att studera efterfrågan på och substitution mellan produktgrupperna. Vi kommer även att använda oss av detaljerad försäljningsdata för enskilda produkter inom kategorierna kött och mjölk för att studera hur kostnadsökningarna påverkat efterfrågan på egna märkesvaror (EMV), ekologiska och svenskproducerade varor. Men också för att se om och i vilken utsträckning man substituerar till billigare varor inom dessa produktgrupper, t ex. byter ut fläskfilén mot ett billigare alternativ som fläskkotletter.

Resultaten från projektet kan dels användas för att förstå hur konsumenterna agerar och ändrar sin konsumtion i kristider, men även användas av detaljhandeln i sitt strategiska arbete med varusortimentet både vad gäller prissättning och produktutbud för att upprätthålla en god lönsamhet. För produktsegmenten EMV, ekologiskt och svenskproducerade livsmedel är resultaten också av intresse för primärproducenter och industri ledet i livsmedelskedjan i deras arbete med kortsiktiga och långsiktiga produktionsbeslut.

Projekttitel

Förändrad konsumtion i kristider - effekter av stigande priser på livsmedel, energi och boende

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2023

Projektledare

Jonas Nordström

Lunds Universitet

Övriga projektdeltagare

Christian Jörgensen

Ekonomihögskolan

Rebecca Swärd

Ekonomihögskolan

Beviljat anslag

1 972 884

Tidsplan

november 2023 - juni 2025