Handelsrådet förenar parterna inom handeln

Vi vill stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare. Handelsrådet arbetar med att öka kunskapen och insikten om handelns betydelse för samhället hos beslutsfattare, opinionsbildare och allmänheten.

Läs mer om Handelsrådet

Aktiviteter

måndag 4 mars 2024

Deadline – Handelns studentuppsatspris 2024

Studentuppsats

Läs mer

torsdag 11 april 2024

Smakens kraft

Frukostseminarium

Läs mer

fredag 19 april 2024

Trendspaning 2024 i Göteborg

Frukostseminarium

Läs mer

Gör internationella prisjämförelser handeln mera konjunkturkänslig?

Läs den senaste forskningsrapporten

Redo för karriär inom handeln?

…men osäker på var du vill börja? Gör vårt miniquiz för att få reda på vilket yrke som passar dig!

Till Karriär i handeln

Handelsrådet på Youtube

Handelsrådet Play
Niklas Rudholm, forskare och professor vid Handelns Forskningsinstitut, ägnar en morgontimme åt internationella prisjämförelsers påverkan på handeln. Medverkar gör också Mats Bergman, ordförande Handelns ekonomiska råd och rektor vid Handelshögskolan i Umeå.

Om de nordiska e-handelsmarknaderna är integrerade så kommer eventuella kostnadschocker i ett land också att spilla över till grannländerna, med högre volatilitet i de nationella ekonomierna som följd.
I en sådan situation kan ökad internationell e-handel alltså bidra till att göra de nationella ekonomierna i allmänhet, och handelsbranschen specifikt, mer konjunkturkänsliga.

Niklas Rudholm, forskare och professor vid Handelns Forskningsinstitut, presenterar den senaste forskningen kring hur internationella prisjämförelser påverkar handeln som bransch. Syftet med forskningsprojektet har varit att undersöka i vilken utsträckning nordiska e-handelsmarknader är integrerade och besvara frågor som hur en kostnadschock i ett land påverkar och sprider sig till grannländerna, hur stora likheter i prissättning det finns för identiska produkter som säljs på flera nationella marknader samt hur ofta e-handlare ändrar sina priser och hur det skiljer sig beroende på produktkategori och land.

Ta del av forskningsrapporten här: https://handelsradet.se/app/uploads/2024/02/Rapport-2024_2.pdf

Inspelat 16 februari i Stockholm.
Ett samarbete med HUI Research.

Niklas Rudholm, forskare och professor vid Handelns Forskningsinstitut, ägnar en morgontimme åt internationella prisjämförelsers påverkan på handeln. Medverkar gör också Mats Bergman, ordförande Handelns ekonomiska råd och rektor vid Handelshögskolan i Umeå.

Om de nordiska e-handelsmarknaderna är integrerade så kommer eventuella kostnadschocker i ett land också att spilla över till grannländerna, med högre volatilitet i de nationella ekonomierna som följd.
I en sådan situation kan ökad internationell e-handel alltså bidra till att göra de nationella ekonomierna i allmänhet, och handelsbranschen specifikt, mer konjunkturkänsliga.

Niklas Rudholm, forskare och professor vid Handelns Forskningsinstitut, presenterar den senaste forskningen kring hur internationella prisjämförelser påverkar handeln som bransch. Syftet med forskningsprojektet har varit att undersöka i vilken utsträckning nordiska e-handelsmarknader är integrerade och besvara frågor som hur en kostnadschock i ett land påverkar och sprider sig till grannländerna, hur stora likheter i prissättning det finns för identiska produkter som säljs på flera nationella marknader samt hur ofta e-handlare ändrar sina priser och hur det skiljer sig beroende på produktkategori och land.

Ta del av forskningsrapporten här: https://handelsradet.se/app/uploads/2024/02/Rapport-2024_2.pdf

Inspelat 16 februari i Stockholm.
Ett samarbete med HUI Research.

0 0

YouTube Video VVVTVTVVQktXM1RnXzlpaGZXMXJpRVdBLm52NnpiRWhTVUJ3