tisdag 13 augusti 2024

APL – digital workshop

Arbetsplatsförlagt lärande (apl) innebär att hela eller delar av kurser i gymnasieskolan genomförs på en eller flera arbetsplatser. Syftet med APL är att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrkesområde. På gymnasieskolans försäljnings- och serviceprogram är eleverna ute på arbetsplats i handeln.

Handelsrådet bjuder nu in dig som yrkeslärare till en digital workshop på temat apl för att tillsammans diskutera hur lärandet på arbetsplatsen håller en god kvalité samt få utbyte från andra skolor på upplägg och erfarenheter.

Är ni fler lärare som arbetar med apl på försäljnings- och serviceprogrammet? Sitt gärna tillsammans under den digitala workshopen. En anmälan per skola räcker.

Program

Mötet har ett workshop-format med några programpunkter.

Anita Attestål, utbildningsråd på Skolverket berättar om vikten av kvalité inom det arbetsplatsförlagda lärandet.

Helen Kyhlström och Malin Persson från Zetterbergsgymnaiset delar med sig av deras arbete med APL och lärling.

Therese Hillius, Handelsrådet, visar på de kostnadsfria material som Handelsrådet erbjuder som digital apl-loggbok, uppdragsbank och handledarstöd.

Anmäl dig här Anmäl dig här