torsdag 29 augusti 2024

Den digitala kundresan i smartphone-eran

Digitala kundresor: Från engagemang till köp i smartphone-eran

Patrik Stoopendahl, forskare vid Högskolan i Borås, kastar ljus över den transformerade kundresan i takt med teknikens framsteg.

I sin forskning belyser han smartphones centrala roll i dagens konsumentsamhälle, där dessa enheter är navet för nöje, informationssökning och inköp.

Den alltmer sammanflätade kundresan utmanar traditionella shoppingmönster och kräver en ny förståelse för kundresan, för det företag som vill lyckas.

Patrik Stoopendahl är också aktuell i ett forskningsprojekt om e-handelschefer, finansierat av Handelsrådet: ”E-commerce managers: understandning the formations of a new market actor”. Läs mer om det projektet på Handelsrådets hemsida.

Forskarfrukostarna genomförs endast i fysisk form och spelas in och släpps digitalt på Handelsrådets Youtube-kanal.

Ett samarbete med Retail House.

Talare

Patrik Stoopendahl, forskare vid Högskolan i Borås, kastar ljus över den transformerade kundresan i takt med teknikens framsteg.

I sin forskning belyser han smartphones centrala roll i dagens konsumentsamhälle, där dessa enheter är navet för nöje, informationssökning och inköp.

Den alltmer sammanflätade kundresan utmanar traditionella shoppingmönster och kräver en ny förståelse för kundresan, för det företag som vill lyckas.

Patrik Stoopendahl är också aktuell i ett forskningsprojekt om e-handelschefer, finansierat av Handelsrådet: ”E-commerce managers: understandning the formations of a new market actor”. Läs mer om det projektet på Handelsrådets hemsida.

Forskarfrukostarna genomförs endast i fysisk form och spelas in och släpps digitalt på Handelsrådets Youtube-kanal.

Ett samarbete med Retail House.

Patrik Stoopendahl, forskare vid Högskolan i Borås, kastar ljus över den transformerade kundresan i takt med teknikens framsteg.

I sin forskning belyser han smartphones centrala roll i dagens konsumentsamhälle, där dessa enheter är navet för nöje, informationssökning och inköp.

Den alltmer sammanflätade kundresan utmanar traditionella shoppingmönster och kräver en ny förståelse för kundresan, för det företag som vill lyckas.

Patrik Stoopendahl är också aktuell i ett forskningsprojekt om e-handelschefer, finansierat av Handelsrådet: ”E-commerce managers: understandning the formations of a new market actor”. Läs mer om det projektet på Handelsrådets hemsida.

Forskarfrukostarna genomförs endast i fysisk form och spelas in och släpps digitalt på Handelsrådets Youtube-kanal.

Ett samarbete med Retail House.

Patrik Stoopendahl, forskare vid Högskolan i Borås, kastar ljus över den transformerade kundresan i takt med teknikens framsteg.

I sin forskning belyser han smartphones centrala roll i dagens konsumentsamhälle, där dessa enheter är navet för nöje, informationssökning och inköp.

Den alltmer sammanflätade kundresan utmanar traditionella shoppingmönster och kräver en ny förståelse för kundresan, för det företag som vill lyckas.

Patrik Stoopendahl är också aktuell i ett forskningsprojekt om e-handelschefer, finansierat av Handelsrådet: ”E-commerce managers: understandning the formations of a new market actor”. Läs mer om det projektet på Handelsrådets hemsida.

Forskarfrukostarna genomförs endast i fysisk form och spelas in och släpps digitalt på Handelsrådets Youtube-kanal.

Ett samarbete med Retail House.

Anmäl dig här