Forskningsprojekt

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Statistik om handeln i Sverige utan kostnad

I databasen Handeln i Sverige hittar du kvalitativ och tillförlitlig data om detaljhandelns struktur, utveckling, attraktivitet och utvecklingspotential på lokal och regional nivå.

BESÖK den KVALITETSSÄKRADE och KOSTNADSFRIA DATABASEN här

Handeln i Sverige är en databas med i många fall helt unika uppgifter om bland annat omsättning och försäljningsindex inom dagligvaru- respektive sällanköpshandeln för samtliga kommuner och län i Sverige, inklusive riket som helhet. Databasen innehåller, förutom detaljhandelsstatistik, även ett antal demografiska data av betydelse för detaljhandeln, till exempel befolkningens storlek, struktur och utveckling, samt uppgifter om inkomster och pendling på kommun- och länsnivå. Handeln i Sverige innehåller även uppgifter om detaljhandelns arbetsmarknad på olika geografiska nivåer.

Databasen tillhandahålls kostnadsfritt (gäller från och med 2007) med finansiering från Handelsrådet.

Uppgifterna i databasen kan efter registrering laddas ned online för vidare analys, beräkningar och prognosarbete.

Projekttitel: Handeln i Sverige

Statistik om handeln tillgängliggörs kostnadsfritt på nätet.

Projektledare: Rickard Johansson, HUI Research

Prenumerera på nyhetsbrev