Handeln i Sverige

I databasen Handeln i Sverige hittar du kvalitativ och tillförlitlig data om detaljhandelns struktur, utveckling, attraktivitet och utvecklingspotential på lokal och regional nivå.

Fristående rapport

E-handelns lokala närvaro

En studie av sysselsättningen inom e-handeln i Sveriges län

BESÖK den KVALITETSSÄKRADE och KOSTNADSFRIA DATABASEN här

Handeln i Sverige är en databas med i många fall helt unika uppgifter om bland annat omsättning och försäljningsindex inom dagligvaru- respektive sällanköpshandeln för samtliga kommuner och län i Sverige, inklusive riket som helhet. Databasen innehåller, förutom detaljhandelsstatistik, även ett antal demografiska data av betydelse för detaljhandeln, till exempel befolkningens storlek, struktur och utveckling, samt uppgifter om inkomster och pendling på kommun- och länsnivå. Handeln i Sverige innehåller även uppgifter om detaljhandelns arbetsmarknad på olika geografiska nivåer.

Databasen tillhandahålls kostnadsfritt (gäller från och med 2007) med finansiering från Handelsrådet.

Uppgifterna i databasen kan efter registrering laddas ned online för vidare analys, beräkningar och prognosarbete.

Fristående rapport

E-handelns lokala närvaro

En studie av sysselsättningen inom e-handeln i Sveriges län

Projekttitel

Handeln i Sverige

Utlysning

Övriga projekt 2018

Projektledare

Rickard Johansson,

HUI Research

Statistik om handeln tillgängliggörs kostnadsfritt på nätet.