Hållbart kassaarbete

Arbetet i utgångskassa, när det är mycket varor och en ständig ström av kunder, innebär ensidigt upprepade rörelser i axlar, armar och händer. Detta är identifierade riskfaktorer för utveckling av belastningsskador i nacke, skuldror, armar och händer.

Kassaarbetet kräver också ett högt arbetstempo och hög koncentration vilket ökar risken för stress och smärta och värk från nacke och axlar. Åtgärder som ökar individens förmåga att hantera belastningar och arbetsuppgifter som är varierande och utvecklande ger ökade förutsättningar för en bra hälsa och få sjukdomsfall.

Målsättningen med projektet Hållbart Kassaarbete var att stimulera ett aktivt arbete med att förebygga och lindra smärta och värk i nacke, skuldror, armar och händer vid kassaarbete. Det specifika syftet med projektet var att utveckla ett användbart instrument, BAsIK, för bedömning av arbetssätt vid arbete i utgångskassa.

BAsIK bygger på Workstyle-modellen vilken visar att en hög arbetsbelastning, t.ex. vid långa kassaköer, gör att individens arbetsteknik, tankar, känslor och fysiologiska reaktioner påverkas, vilket i sin tur kan leda till besvär i muskler och leder, och i ett senare skede till belastningsskador. Detta förlopp påverkas också av hur arbetet är organiserat och den fysiska utformningen av arbetsplatsen.

BAsIK (Bättre Arbetssätt i Kassan) består av fyra delar:

  •     Frågeformulär om stress, arbetssätt och besvär
  •     Observationsprotokoll om arbetsteknik
  •     Checklista om Kassans utformning
  •     Frågeformulär om arbetets organisering

(hämtat ur rapporten BAsIK – ett instrument för bedömning av arbetssätt i utgångskassa)

Projekttitel

Hållbart kassaarbete

Målsättningen med projektet Hållbart kassaarbete var att stimulera ett aktivt arbete med att förebygga och lindra smärta och värk i nacke, skuldror, armar och händer vid kassaarbete.

Utlysning

Handeln som arbetsplats

Projektledare

Malin Josephson,

Uppsala Universitet