fredag 6 mars 2015

Utlysning av stipendier till handelsforskare

Under våren 2015 avsätter Handelns Utvecklingsråd en del av de cirka 20 miljoner kronor som varje år går till vetenskaplig handelsforskning till ett flertal stipendier för forskarstuderande och doktorer i början av sin forskarbana som vill forska inom områden som är av intresse för handeln.

Post doc. stipendiet utlyses för doktorer som i början av sin forskarbana vill vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper och sin forskning med inriktning mot områden som är av intresse för handeln. Stipendiet uppgår till 680 000 kronor (+ 150 000 kronor för försäkring) och ska täcka levnadsomkostnaderna under två år.

Doktorandstipendiet utlyses för forskarstuderande som i sin forskarutbildning vill vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper och sin forskning med inriktning mot områden som är av intresse för handeln. Stipendiet uppgår till 220 000 kronor (+ 50 000 kronor för försäkring) på årsbasis.

Sista ansökningsdag är den 30 april 2015. 

Läs mer och ansök här:
https://handelsradet.se/forskning-och-utveckling/sok-anslag/stipendium/stipendium/


För ytterligare information kontakta:
Andreas Hedlund, vd, Handelns Utvecklingsråd, 010-471 85 46 eller andreas.hedlund@hur.nu