Handelns utvecklingsråd

Maila sidan

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Vart ska det mailas? (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Stipendium

Det finns två former av stipendier som går att ansöka om hos Handelsrådet,
post doc. stipendium och doktorandstipendium. Stipendieutlysning öppnar varje år i första kvartalet.

Ansökan skickas in via Handelsrådet ansökningsportal.
Besök portalen här

Post doc-stipendium
Nydisputerade doktorer som i sitt avhandlingsarbete studerat handel i något avseende, och/eller har för avsikt att fördjupa sig mera i handelsrelaterade frågor, har möjlighet att erhålla ett post doc-stipendium. Lärosätet eller institutionen kan via en formell nominering ge förslag på en tänkbar kandidat som kan vara aktuell för att erhålla ett tvåårigt post doc-stipendium.
Nomineringstillfället är under våren. Det belopp som kan erhållas avser att täcka stipendiatens levnadsomkostnader under 2 år, och uppgår till 750 000 kronor (+ 180 000 kronor för försäkring).
Finansieringen avser stipendiatens forskningsverksamhet. Denna kan dock – och bör i de flesta fall – kombineras med akademisk undervisning och handledning (högst 30 procent). Stipendiaten kan under en del av stipendietiden vara gästforskare vid annan svensk eller utländsk forskningsinstitution.
Kandidater till Handelsrådets post doc-stipendium kan endast nomineras och bedömas vid ett tillfälle. Nominering sker lämpligast vid första stipendieutlysningen efter disputationen. För att nominering ska kunna ske ska kandidaten ha försvarat sin avhandling före beslutsdatum.

En ansökan ska innehålla
• Motivering för att den tilltänkta personen ska erhålla stipendiet (max 1 A4-sidor)
• Projektbeskrivning för hur stipendiet planeras att användas (max 2 A4-sidor).
• Meritförteckning för den tilltänkta stipendiaten (inkluderar också avklarade kurspoäng på forskarutbildningen) (max 2 A4-sidor).

Doktorandstipendium
Doktorander som studerar eller har för avsikt att studera handelsrelevanta frågeställningar, har möjlighet att erhålla ett doktorandstipendium från Handelsrådet. Doktoranden ansöker själv om doktorandstipendium och ska helst befinna sig i andra halvan av sin forskarutbildning.
Ansökningstillfället är under våren. Doktorandstipendium uppgår till 250 000 kronor (+ 60 000 kronor för försäkring) per år och avser att täcka den studerandes levnadsomkostnader. Doktorandmedel kan sökas för max 24 månader och min 3 månader. Stipendiaten kan under en del av stipendietiden vistas vid ett utländskt lärosäte.

En ansökan ska innehålla
• Motivering och ambitioner för att anhålla om stipendiet, inklusive projektbeskrivning för doktorandprojektet (max 3 A4-sidor)
• Meritförteckning bifoga fil, (max 2 A4-sidor)
• Referensperson (handledare eller liknande)
Handelsrådets bedömer stipendieansökningar utifrån följande kriterier:
• Relevans och kunskapsbidrag till handelsnäringen
• Akademiska meriter; publicering, undervisning osv
• Framtida forskarambitioner, inkl support och nätverk

Prenumerera på nyhetsbrev