tisdag 8 december 2020

Pandemin sätter fokus på handelns betydelse

– Pandemin har synliggjort handelns samhällsbärande funktion men också behovet av att uppdatera synen på denna.
Det säger Erik Åsbrink, ordförande i Handelns ekonomiska råd, som idag lägger fram sin rapport ”Handeln och covid-19: Lärdomar från pandemin och dess hantering – en nulägesrapport”.

Läs rapporten här.
Pandemin har påverkat svensk handel på flera vis. Människor har blivit mera återhållsamma att röra sig i miljöer med många andra, som i köpcentrum och butiker. Statsmakterna, regionerna och ansvariga myndigheter har beslutat om restriktioner och givit rekommendationer till allmänheten.

– Pandemin har också accelererat några av de redan rådande trenderna, som e-handelns snabba tillväxt, säger Sara Rosengren.

Rapporten jämför hur pandemin har drabbat Sverige och några geografiskt närliggande och ekonomiskt viktiga länder. Det är stor skillnad mellan branscher men stora likheter mellan olika länder. Exempelvis har klädhandeln drabbats hårt i alla länder, medan dagligvaruhandeln generellt gått bra.

– Svensk handel har inte gått bättre än handeln i närliggande länder, men ett tydligt mönster är att handeln drabbades väldigt hårt i de länder som införde hårda ”lock-downs”, säger Mats Bergman.

Rapporten tar upp de ekonomiska stödåtgärder som har vidtagits och hur de har påverkat handeln och redovisar resultat från en enkätundersökning om stödåtgärdernas effekter på handelsföretagen.

Det är rimligt att stödåtgärderna förlängs i väntan på vaccin, konstaterar rapportförfattarna, men pekar också på riskerna med långvariga företagsstöd med de negativa marknads- och beteendekonsekvenser som då kan uppkomma.

– Det vore bra om regeringen ger i uppdrag åt oberoende institutioner att granska och utvärdera företagsstöden redan under den pågående pandemin, så att de fortsatta åtgärderna kan utformas så effektivt som möjligt, sammanfattar Cecilia Hermansson.

Fakta:
Handelns ekonomiska råd

Handelns ekonomiska råd inrättades 2016 av handelns parter. Syftet är att sprida kunskap och insikt om handelns betydelse för samhället.
Rådet är oberoende och ansvarar själv för rapportens innehåll och dess slutsatser.

Läs tidigare rapporter från Handelns ekonomiska råd här.

Arbetsmiljö och säkerhet
Forskning och utveckling
Kompetens och omställning
Handelns ekonomiska råd
Om oss