Lärobok med handel i fokus

I läroboken i marknadsföring använder stipendiaten Malin Sundström både verkliga och fiktiva detaljhandelsexempel för att öka förståelsen för hur branschen arbetar.

Namn: Malin Sundström

År: 2008

Typ: Post doc

Malin Sundström och Lena Mossberg vid Studentlitteraturs utdelning av kurslitteraturpriset på Bok och Biblioteksmässan i Göteborg 2009.

Marknadsföringsboken (Studentlitteratur, 2011) är upplagd på ett sätt som är tänkt att följa ett fiktivt modeföretags vardag. Idén fick redan innan den publicerats uppmärksamhet och priser, bland annat av förlaget Studentlitteratur som också gett ut boken.

– Vi har bland annat en webbplats knuten till läroboken. Dit har vi bjudit in handelsföretag som får möjlighet att beskriva olika fall för eleverna, säger Malin Sundström, som har skrivit läroboken tillsammans med Lena Mossberg.

Malin Sundström och Lena Mossberg vid Studentlitteraturs utdelning av kurslitteraturpriset på Bok och Biblioteksmässan i Göteborg 2009

Namn: Malin Sundström

År: 2008

Typ: Post doc

Malin Sundström och Lena Mossberg vid Studentlitteraturs utdelning av kurslitteraturpriset på Bok och Biblioteksmässan i Göteborg 2009.