Hur påverkar BID-projekt en plats?

Handelsrådet har beviljat projektpengar till Oana Mihaescus projekt ”Business Improvement Districts – en modell för att höja säkerheten och attraktiviteten i städernas handelsområden”.

–Jag har bott och forskat i USA, och har länge velat göra en studie på BID:s, säger hon.

BID är en ursprungligen kanadensisk idé som tillämpats i USA och många andra länder i flera decennier. Modellen har använts för att höja attraktiviteten och säkerheten på platser genom en kombination av åtgärder i samarbete mellan olika aktörer, såsom fastighetsägare, kommunen och näringsidkare. Modellen varit mycket framgångsrik, men först på senare år har den börjat användas i Sverige.

Forskarna ska titta på fem orter, som startade sina BID-projekt 2015. Filipstad,Ludvika, Orsa, Rättvik och Torsby.

– Till en början är det lättare att titta på mindre orter, eftersom där är enklare att isolera de effekter som beror på BID från annat som händer, säger Oana Mihaescu.

För att kunna identifiera BID effekten kommer forskarna att jämföra utvecklingen i de orter där man etablerat BIDs med orter där man inte gjort detsamma, men som i övrigt liknar etableringsorterna.

Projektet kommer att fokusera på tre faktorer:
Brottsutveckling, ekonomisk utveckling och platsens attraktivitet. Det kommer först att göras kvantitativa studier, där sådant som antalet anmälda brott, fastighetspriser och företagens ekonomiska utveckling mäts. Det kommer att göras jämförelser med situationen innan BID startade, och hur det ser ut efter några år.
Det kommer också att göras kvalitativa studier – genom intervjuer med människor som bor och arbetar på orterna, butiksägare, kunder, anställda och andra.

Vi ska också titta på hur omgivande platser påverkas. Flyttar brottsligheten så att situationen blir värre på angränsande platser, eller är det i stället de positiva effekterna som spiller över? Det ska bli mycket intressant att se, säger hon.

Projekttitel

Business Improvement Districts – en modell för att höja säkerheten och attraktiviteten i städernas handelsområden

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2019

Projektledare

Oana Mihaescu

Handelns Forskningsinstitut

Övriga projektdeltagare

Niklas Rudholm

Handelns Forskningsinstitut

Sven-Olov Daunfeldt

Handelns Forskningsinstitut

Samarbetsprojekt

Svenska stadskärnor

Beviljat anslag

2 290 000 kronor

Tidsplan

Januari 2020-december 2021

Projekt syftar till att studera om orter som implementerat BIDS har haft en bättre utveckling än likvärdiga orter som inte gjort det i tre dimensioner: nivå på brottslighet, ekonomisk utveckling hos handelsföretag etablerade i BID områdena, samt platsens
attraktivitet mätt som fastighetspriser.