Hur lär man sig på jobbet?

Informellt lärande är svårt att ringa in. Hur sker det? Var sker det? Vem lär vem – och vad lär man sig egentligen? Daniel Hellström vid Lunds Tekniska Högskola har beviljats forskningsanslag för projektet ”Framgångsrik kompetensutveckling på jobbet – informellt lärande i handeln”.

Projektets syfte är att utforska hur informellt lärande går till i praktiken. Tre handelsyrken; butikschef, lagermedarbetare och inköpare kommer att undersökas. Forskarna utgår från 12 vedertagna lärandemekanismer, alltså hur människor lär sig saker. Det kan exempelvis vara genom att observera och härma, att reflektera, att samarbeta, att repetera till färdigheten sitter eller att byta perspektiv.

Forskarna kommer att djupintervjua erkänt duktiga praktiker om hur deras läroprocess gått till och därigenom ringa in vilka som är de fyra-fem viktigaste läromekanismerna för varje yrke.
– Det kan skilja sig väldigt mycket mellan olika yrken, säger Daniel Hellström.

Han hoppas att studien kommer att ge nyttig kunskap om hur det informella lärandet ska kunna struktureras och bli en kraft att räkna med.
– Många företag har strategier, som att ge mycket feed-back eller att skugga en erfaren medarbetare, men man vet inte om dessa strategier är de bästa.

Daniel Hellström betonar hur viktigt informellt lärande är både för individen och för organisationen:
– Det informella lärandet gör att individen växer på arbetsplatsen, känner sig kompetent, behövd och sedd. För företagen är det allt mer nödvändigt att behålla och utveckla kompetens för att vara konkurrenskraftiga i framtiden, säger han.

Projektet genomförs i samarbete med ICA Sverige AB, IKEA of Sweden AB, Nowaste Logistics och Oriflame Cosmetics. Svensk Handel, Handelsanställdas förbund och Unionen är involverade för att säkerställa den praktiska relevansen för projektet.

Projekttitel

Framgångsrik kompetensutveckling på jobbet – informellt lärande i handeln

Utlysning

Forskning relevant för handelsnäringen 2019

Projektledare

Daniel Hellström,

Institutionen för designvetenskaper, Centrum för handelsforskning, Lunds universitet

Övriga projektdeltagare

Pernilla Derwik

Lunds universitet

Samarbetspartner

Ica Sverige, IKEA Sverige, Nowaste Logistics, Oriflame Cosmetics

Beviljat anslag

1 965 000 kr + 825 000 kr i medfinansiering

Tidsplan

Januari 2020 - december 2021

Projektets syfte är att utforska hur informellt lärande går till i praktiken, och sprida kunskap kring hur olika lärandemetoder kan bidra till kompetensutveckling. Målet är att tillsammans med medverkande företag och dess anställda, identifiera framgångsrika
lärandemetoder och på så sätt förbättra både kompetensförsörjning och möjligheterna att varje individ kan nå sin fulla potential, samt för företag att framgångsrikt stödja sådant lärande på jobbet.